Aby lepiej dostosować swe działania do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie postanowili zapytać czytelników, czego ci od nich oczekują. Ankieta jest elementem realizowanego w Poczytalni projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z konkursu BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Najogólniej rzecz ujmując, legionowscy bibliotekarze chcą jeszcze bardziej otworzyć się na nowych czytelników i jeszcze lepiej dostosować się do wymagań tych, którzy regularnie Poczytalnię odwiedzają. Dzięki ankiecie jej pracownicy zamierzają dowiedzieć się od legionowian między innymi tego, co ich zdaniem – obok „zwyczajnego” wypożyczania książek – powinna oferować biblioteka i w jakich wydarzeniach najchętniej wzięliby oni udział. Później, w zależności od odpowiedzi respondentów, Poczytalnia odpowiednio sformatuje i zaplanuje swoje kolejne przedsięwzięcia. – Naszą ankietę kierujemy przede wszystkim do osób w wieku 25-44 lata, jednak zachęcamy do jej wypełnienia również starszych nastolatków. Ich opinie będą dla nas cenną wskazówką przy planowaniu dalszego rozwoju – mówi Tomasz Talarski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

Ankieta dostępna jest na stronie Poczytalni pod linkiem https://www.webankieta.pl/ankieta/781676/ankieta-dla-mieszkancow-legionowa.html oraz po zeskanowaniu specjalnego kodu QR. Można także wypełnić ją na miejscu, w bibliotece.