Jak od dawien dawna wiadomo, na jakość kształcenia i opieki, jaką oferuje dana placówka oświatowa, decydujący wpływ ma jej kadra pedagogiczna. Nic zatem dziwnego, że liczna społeczność prowadzonego przez spółkę KZB Legionowo Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki” z radością odnotowała zawodowy awans swoich dwóch kolejnych nauczycielek – od kilkunastu dni już kontraktowych.

Obowiązkowe w takich sytuacjach posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbyło się na terenie Wesołych Sówek w ostatni dzień czerwca. Obok uprawnionych pracowników sektora oświaty, jako obserwator zasiadła w niej także Irena Bogucka, prezes spółki KZB, czyli przedstawicielka organu prowadzącego legionowskie przedszkole. – Po odbyciu trwającego dziewięć miesięcy stażu na stopień nauczyciela kontraktowego dwie nasze nauczycielki – panie Monika Tureniec oraz Mariola Brzezińska, złożyły sprawozdania z realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli, otrzymały pozytywną ocenę pracy za okres stażu, a następnie przedstawiły przed komisją prezentacje multimedialne z realizacji zadań w czasie stażu i odpowiedziały na zadane przez jej członków pytania – informuje Grażyna Rzewuska, dyrektorka Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki” w Legionowie.

Jak podkreśla ich przełożona, obie nauczycielki zrealizowały wszystkie zadania przyjęte w planie rozwoju zawodowego, wykazały się dużą znajomością prawa oświatowego, rozpoznaniem środowiska rodzinnego dzieci oraz współpracą z ich rodzicami. Świetnie dały też sobie radę z pytaniami problemowymi, zaprezentowały biegłość w posługiwaniu się technologiami multimedialnymi i informacyjnymi, a także nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi. – Członkowie komisji zwrócili uwagę na liczne formy doskonalenia zawodowego, jakie odbyły stażystki, ich kreatywność, atrakcyjność prowadzonych zajęć, dobre rozpoznanie potrzeb edukacyjnych dzieci i wspieranie ich, przy pozostawaniu w stałym kontakcie z rodzicami, w indywidualnym rozwoju. Bardzo mnie cieszy, że w „Wesołych Sówkach” pracują tacy nauczyciele, a ich zawodowy awans stanowi tylko potwierdzenie wysokich kwalifikacji, jakimi na co dzień wykazują się w swojej pracy – dodaje prezes Irena Bogucka.

Miłym uwieńczeniem zakończenia procedury związanej z awansem na stopień nauczyciela kontraktowego było uroczyste wręczenie aktów nadania, jakie nastąpiło w siedzibie organu prowadzącego przedszkole. Nie zabrakło przy tej okazji słów uznania dla nauczycielek oraz dyrektorki „Wesołych Sówek” od zarządu spółki KZB, bukietów kwiatów i oczywiście pamiątkowych fotografii – jak to zwykle bywa podczas ważnych wydarzeń, o których przez długie lata powinno się pamiętać.

Poprzedni artykułZabawa z po-lotem
Następny artykułBudżetowe odliczanie
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 52-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.