To z pewnością bardzo dobra informacja dla legionowskich pasażerów: modernizacja węzłów przesiadkowych przy ul. Sowińskiego oraz ul. Olszankowej idzie, a właściwie jedzie zgodnie z planem. To oznacza, że już pod koniec lipca tego roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z dogodnych miejsc integrujących różne formy transportu.

Ta prowadzona na dwóch frontach inwestycja jest niezwykle ważna z perspektywy rozwoju komunikacyjnego miasta i sprawnego skomunikowania go z Warszawą. Po zakończeniu robót dwie funkcjonujące dotychczas pętle autobusowe zyskają nowy kształt i lepszą funkcjonalność, co umożliwi im pełnienie funkcji pełnoprawnych lokalnych centrów komunikacyjnych, w których pasażerowie będą mogli przesiadać się ze swoich środków transportu do komunikacji publicznej. – To kolejny krok w celu umożliwienia mieszkańcom Legionowa, ale też i całego powiatu, wygodnego oraz bezpiecznego parkowania w pobliżu punktów przesiadkowych do zbiorowego transportu miejskiego. To konkretna oferta dla kierowców i realne narzędzie zmniejszające ruch na drogach do stolicy, pozwalające na szybkie przemieszczanie się niskoemisyjnymi środkami transportu – uważa prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. – Jestem przekonany o słuszności powstawania parkingów P&R, z tym większą więc satysfakcją realizujemy obietnice złożone mieszkańcom w tym zakresie.

Realizacja obu projektów znacząco odmieni wygląd przestrzeni miejskiej. Na pętlach pojawią się nowoczesna mała architektura, atrakcyjne nasadzenia, a także zmieniony układ komunikacyjny, z nową nawierzchnią i kanalizacją deszczową. Cały teren zmodernizowanych węzłów komunikacyjnych zostanie też oświetlony lampami LED. Ponadto w ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa małe parkingi typu „Parkuj i Jedź”. Oprócz miejsc dla samochodów spalinowych, na każdym z nich przewidziano po jednym stanowisku dla aut elektrycznych, z możliwością ich ładowania. Natomiast rowerzyści będą mogli skorzystać z krytych miejsc postojowych i odkrytych stojaków oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Całkowity koszt wspomnianych inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego blisko 2,6 mln zł wyniesie unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Niezmiernie cieszy mnie, że już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowych, funkcjonalnych węzłów przesiadkowych. To miejsca integrujące transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Po przebudowie będziemy mieli jedne z najnowocześniejszych obiektów przesiadkowych, z niezbędną infrastrukturą do obsługi pasażerów. Budowa tych węzłów jest współfinansowana z funduszy europejskich, o które, jak przez lata mogliśmy się przekonać, ratusz bardzo skutecznie zabiega. Mam nadzieję, że będą one zachęcać do pozostawiania na nich samochodów i kontynuowania podróży do centrum miasta oraz innych miejsc transportem zbiorowym – mówi radny Andrzej Piętka, przewodniczący legionowskiej Komisji Rozwoju Miasta.