fot. Powiat Legionowski

Przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja do uhonorowania realizujących je osób, lecz także do poinformowania mieszkańców o możliwości zostania rodziną zastępczą. Ponieważ nadal powstaje ich zbyt mało, nabór prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie trwa właściwie na okrągło.

Decydując się na zostanie rodziną zastępczą, bierze się zarazem na siebie ogromną odpowiedzialność i jeszcze więcej obowiązków. W grę nie może tu wchodzić chwilowy kaprys, bo dziecko to nie zwierzak, którego – jeżeli nie spełnił oczekiwań nowego właściciela – można oddać do schroniska. To praca na cały etat, ale także pełnienie swego rodzaju społecznej misji. W zamian zastępczy rodzice każdego dnia otrzymują mnóstwo miłości i wdzięczności ze strony dzieci, które otoczyli ciepłem domowego ogniska. – Rodzicielstwo zastępcze to przede wszystkim spojrzenie na małego człowieka tak, jakby patrzyło się na siebie sprzed lat. To rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie w rozwoju, podtrzymywanie, a czasem odbudowywanie więzi. Rodzina zastępcza pełni funkcję tymczasową, kiedy rodzina naturalna przeżywa kryzys. Przez ten czas zastępcze środowisko ma za zadanie pomóc dziecku odnaleźć się w trudnej dla niego sytuacji, zrozumieć problemy młodego człowieka i wesprzeć go, podążać za nim, znaleźć najlepsze trwałe rozwiązanie dla dziecka – mówi Magdalena Jagnyziak, dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I podkreśla: – Wspierając dziecko, rodzina zastępcza daje mu przestrzeń i czas do możliwie szybkiego powrotu do środowiska rodzinnego.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
• Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa;
• Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, zaprasza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – ul. W. Sikorskiego 11, tel. 22 76 40 140 – gdzie otrzymają one wszelkie niezbędne informacje na ten temat.

oprac. RM, fot. Powiat Legionowski