Od kilku miesięcy najmłodsi uczniowie legionowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 mają do dyspozycji nową pracownię komputerową. I od tego czasu na lekcje informatyki pędzą szybciej niż dane w internecie…