Przez najbliższe dwa lata legionowska Poczytalnia będzie realizowała projekt pod nazwą „Biblioteka – dom inicjatyw”. Miejska Biblioteka Publiczna znalazła się w gronie zaledwie 46 instytucji w kraju, które otrzymały 100 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność, mającego na celu promocję czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek jako miejsc jednoczących społeczność lokalną.

Pochodzące z projektu środki mają zostać przeznaczone na diagnozę potrzeb oraz potencjału kulturowego mieszkańców, szkolenia dla bibliotekarzy, a także na realizację działań animacyjno-edukacyjnych promujących czytelnictwo. – Bardzo cieszymy się z tego, że Narodowe Centrum Kultury zakwalifikowało nas do grona beneficjentów swojego programu. Ponieważ jednym z kluczowych założeń projektu jest przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy oczekiwań dorosłych mieszkańców miasta wobec oferty biblioteki, zyskamy niepowtarzalną możliwość dostosowania naszych propozycji do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności – mówi Tomasz Talarski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie

Na realizacji projektu – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zyskają również bibliotekarze z terenu całego powiatu legionowskiego. Zaplanowano bowiem dla nich różnorodne warsztaty i szkolenia, a także wizyty studyjne w innych bibliotekach. Zdobędą oni możliwość dowiedzenia się więcej między innymi na temat oczekiwań użytkowników wobec tego rodzaju placówek, ich teraźniejszości i przyszłości, animacji społecznej, facylitacji oraz komunikacji empatycznej.

Projekt „Biblioteka – dom inicjatyw” ma również służyć motywowaniu mieszkańców Legionowa do realizowania, oczywiście przy wsparciu biblioteki, własnych inicjatyw służących rozwojowi czytelnictwa. W pierwszym roku jego trwania działania animacyjno-edukacyjne będą kreowane przez bibliotekarzy, przy współpracy partnerów społecznych. Natomiast w drugim roku przewidziany jest otwarty konkurs na realizację tego typu przedsięwzięć. Będą mogły wziąć w nim udział zarówno organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne, a do zdobycia będzie niebagatelna kwota 30 tys. zł.

Warto podkreślić, że dzięki ministerialnemu projektowi już w te wakacje na ulice miasta wyjedzie mobilna letnia biblioteka. Kierujący nią pracownik Poczytalni odwiedzi pobliskie place zabaw, aby porozmawiać z dorosłymi o książkach, podczas gdy o dobrą zabawę najmłodszych zadba w tym czasie dziecięcy animator. Na jesieni natomiast zaplanowano zorganizowanie sąsiedzkiej soboty w Poczytalni, w trakcie której legionowianie zyskają okazję, aby lepiej się poznać, podzielić doświadczeniami, a także wymienić smakołykami, książkami lub roślinami. Cóż, zapowiada się ciekawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here