Dostrzegając wymierne efekty starań w tym zakresie, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” przygotowuje właśnie nową miejską strategię senioralną. Kolejny etap tych dofinansowanych z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego działań podsumowano w czwartek (28 kwietnia) w legionowskiej Poczytalni. Przechodząc tym samym do następnego i zarazem jednego z ostatnich – konsultacji społecznych.

Po kilku miesiącach tworzenia zrębów uaktualnionej miejskiej polityki senioralnej przyszła pora na rozpoczęcie jej finalizacji. – Prace nad strategią toczą się od początku tego roku. Zespół ekspercki opracował wstępny projekt strategii, który właśnie dzisiaj mamy zamiar zaprezentować publiczności i rozpocząć tym oficjalnie całe konsultacje, w których seniorzy i wszyscy chętni będą mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian do tekstu strategii – informuje Rafał Florczyk, koordynator ds. senioralnej strategii miasta. Twórcy dokumentu zdecydowali się podzielić go na trzy grupy tematyczne: „Zdrowie i rekreacja”, „Edukacja i kultura” oraz „Sfera społeczna”. W czwartek, podczas konferencji pod nazwą „Konsultacje strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026, wszystkie te grupy szczegółowo omówiono. Przy udziale współtwórców projektu, przedstawicieli ratusza, a także lokalnych liderów środowiska senioralnego. – W każdej z tych sfer staraliśmy się zdiagnozować silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, a także zdefiniować problemy, które dotyczą legionowskiej społeczności seniorów. I kolejno, w odpowiedzi na te problemy, konstruowaliśmy cele oraz kierunki działań, które będą podejmowane w latach obowiązywania strategii. Tak, aby każda z tych sfer była objęta odpowiednią ilością działań – dodaje koordynator.

Co do sensu ich realizowania prezydent miasta nie miał i nie ma żadnych wątpliwości. Także z uwagi na procesy demograficzne, których skutki coraz wyraźniej widać również w Legionowie. A skoro tak, należy wyjść im naprzeciw. – Zapoznałem się właśnie z opublikowanymi dziś wynikami spisu powszechnego, który stwierdza, że w całym kraju ubyło nas pół miliona, a przez te dziesięć lat, od ostatniego spisu, przybyło dwa miliony ludzi w wieku poprodukcyjnym, czyli w przypadku kobiet po 60-tym, a w przypadku mężczyzn po 65-tym roku życia. To są wyzwania i Legionowo nie jest tutaj wyjątkowe. To miasto, które było zbudowane dosyć nagle, gdzie w latach 1975-85 powstało wiele tysięcy mieszkań i gdzie przyjechało ponad 20 tysięcy ludzi – wtedy młodych. Ale to było 40 lat temu, a teraz mają oni już około 70 lat. I tych aktywnych emerytów, chętnych, żeby swoją wiedzę i doświadczenie dalej gdzieś użytkować na rzecz dobra wspólnego jest z roku na rok coraz więcej – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Coraz więcej i coraz częściej też seniorzy zrywają z krzywdzącym ich stereotypem, że na starość stają się wyłącznie biorcami, ludźmi zorientowanymi na otrzymywanie pomocy. Z takim podejściem do osób 60+ nie zgadza się też prezydent Legionowa. Zbyt dobrze zna jego długoletnich mieszkańców. – Oni budowali to miasto, budowali naszą ojczyznę. A często też jeszcze pracują i często wspomagają wychowanie wnuków. I pewnie nie raz i nie dwa młode rodziny, gdy nie miały babci, to by się w ogóle nie zdecydowały na drugie czy trzecie dziecko. Często ci emeryci i renciści organizują różne akcje charytatywne, wspomagają różne przedsięwzięcia, tak więc nieuprawnione, niesprawiedliwe i nieprawdziwe jest stwierdzenie, że ludzie w „trzecim wieku” są biorcami. Oni całe życie dali innym i teraz większość z nich także daje z siebie maksymalnie dużo.

Nowa strategia miejskich działań na rzecz seniorów z pewnością im to ułatwi. Sporo w tej kwestii zależy jednak od samych legionowian. Dlatego też teraz, na końcowym etapie kształtowania dokumentu, bardzo ważny jest ich udział w rozpoczętych właśnie, zaplanowanych na trzy miesiące konsultacjach. – Seniorzy będą mogli zgłaszać uwagi do tekstu strategii, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Będą mogli zgłaszać takie uwagi poprzez specjalnie przygotowany formularz uwag, który też zostanie zamieszczony w internecie. Będzie to możliwe także mejlowo, telefonicznie oraz osobiście, w siedzibie SPP „Nadzieja” – mówi Rafał Florczyk. Po uwzględnieniu ewentualnych propozycji lub uwag autorom senioralnej strategii nie pozostanie nic innego, jak postawienie w niej przysłowiowej „kropki nad I”. A następnie, wspólne z mieszkańcami, przejście do jej realizacji.

Poprzedni artykułZ fizjoterapeutką o dzieciach
Następny artykułRozdwojenie ja… zdy
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 51-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here