fot. Powiat Legionowski

Z inicjatywy realizatorów proekologicznego projektu informatycznego, wdrażanego właśnie w życie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z EdtechHub Akcelerator, we wtorek (15 marca) w siedzibie władz powiatu odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli referatów ochrony środowiska ze starostwa oraz wszystkich gmin powiatu legionowskiego.

Główny cel realizowanego wspólnie przedsięwzięcia jest jasny: ma ono wspierać wszelkie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. Przechodząc od ogółu do szczegółu, uczestnicy wtorkowego spotkania w sali konferencyjnej legionowskiego starostwa rozmawiali między innymi o możliwościach wypracowania rozwiązań usprawniających system informacyjno-ostrzegawczy dotyczący ryzyka przekroczenia, lecz także przekroczeń norm jakości powietrza.

W opinii specjalistów uruchomienie takiego systemu w znaczący sposób poprawiłoby komunikację pomiędzy instytucjami, uprościłoby proces powiadamiania na wszystkich szczeblach, a także ułatwiłoby dotarcie z ostrzeżeniem do jak największej liczby obywateli. Mając to na uwadze, przedyskutowano pomysły wdrożenia takiego rozwiązania na szczeblu powiatu, funkcjonowania powiązanych z nim aplikacji oraz sposoby zbierania informacji zwrotnych. Jak wynika z wiadomości uzyskanych od realizatorów projektu, niebawem przyjdzie już pora na techniczne konkrety.