Stan sieci kanalizacyjnej w Legionowie jest aktualnie dobry, z uwagi na to, że Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. od lat nieustannie inwestuje, budując nowe sieci i remontując te już istniejące. Większość sieci kanalizacyjnych jest prowadzona w ciągu ulic miejskich oraz powiatowych, jak również w ciągu biegnącej przez miasto drogi krajowej DK 61. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawienia komfortu podróżujących po naszych drogach PWK „Legionowo” rozpoczęło sukcesywną akcję wymiany oraz regulacji wysokościowej włazów kanalizacyjnych.

Wszystkie wspomniane prace wykonywane są – zgodnie z dewizą Przedsiębiorstwa – w sposób profesjonalny i nowoczesny, według najnowszych standardów europejskich. Obecnie wymiana włazów – prowadzona przy użyciu najwyższej jakości materiałów – jest realizowana w taki sposób, aby nie zamykać całych ciągów ulic.

Przystępując do wymiany włazów kanalizacyjnych, wycinany jest najpierw ten stary, często uszkodzony i zapadnięty przez poruszające się pojazdy właz. Wokół studni wycinany jest stary asfalt, a następnie zdejmuje się stary właz. Po oczyszczeniu gruntu wokół studni i przygotowaniu podbudowy z nowych pierścieni betonowych pod nowy właz, posadowiony jest kołnierz sprężysty antywstrząsowy, który następnie zalewany jest od zewnątrz zaprawą szybkowiążącą wodo- i mrozoodporną. Jest to zaprawa modyfikowana na bazie nowoczesnych cementów szybkowiążących z tworzywem sztucznym. Po regulacji wysokościowej z zachowaniem odpowiedniej dylatacji, zgodnie z niweletą drogi co do milimetra, odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa składającą się z dwóch warstw. Wykorzystywany asfalt składa się z najwyższej jakości masy bitumicznej, odpornej na bardzo duże naciski oraz duży ruch uliczny. Po ubiciu i wyregulowania asfaltu montowany jest nowy, certyfikowany właz teleskopowy o średnicy 600 milimetrów, który przy pomocy zamontowanego wcześniej kołnierza przenosi obciążenia, odkształcenia, a także przesunięcia spowodowane drganiami i wstrząsami przejeżdżających nad nim pojazdów.

Technika ta w dużym stopniu eliminuje dotychczasowe problemy zapadania się włazów kanalizacyjnych oraz asfaltu wokół studni. W ubiegłym roku PWK „Legionowo” wymieniło 15 sztuk włazów na kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej oraz 22 sztuki w ciągu ulicy Aleja Legionów, w okolicach cmentarza, w ulicy Józefa Mireckiego oraz w ulicy Jana III Sobieskiego. Dwa włazy wymieniono również na legionowskim awaryjnym przewodzie tłocznym w ulicy Parkowej w Jabłonnie.

Obecnie rozpoczęła się wymiana 23 sztuk włazów kanalizacyjnych w ulicy Jana III Sobieskiego oraz w ulicy Parkowej. W tym roku wodociągi legionowskie planują wymienić jeszcze 20 sztuk najbardziej zniszczonych włazów kanalizacyjnych w ulicy Józefa Sowińskiego, na odcinku od ulicy Józefa Piłsudskiego do ulicy Warszawskiej, oraz w ulicy Jana III Sobieskiego, na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Husarskiej. – Dzięki prowadzonym innowacyjnym działaniom wymiany włazów kanalizacyjnych przez wodociągi legionowskie mieszkańcy poruszający się po drogach naszego miasta będą mogli bezpieczniej przejeżdżać samochodami po naszych drogach – podkreśla prezes PWK Grzegorz Gruczek.