Nowy rok w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. rozpoczął się bardzo pracowicie. Część robót wciąż trwa, część udało się już sfinalizować. Przy czym w PWK jak zwykle dbają o to, aby płynący z tych inwestycji pożytek dla mieszkańców był odwrotnie proporcjonalny do towarzyszących ich realizacji, przejściowych uciążliwości.

Już w połowie stycznia zakończyła się budowa nowej sieci kanalizacyjnej w ulicy Jagiellońskiej, na odcinku od ulicy Barskiej do ronda im. marsz. Józefa Piłsudskiego, o łącznej długości 190 metrów. W chwili obecnej kontynuowane są prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w ulicy Grudzie, w drodze dojazdowej na wysokości numeru od 41E do 41K wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości o łącznej długości 190 m. Inwestycja jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych i wykonywana techniką bezwykopową, metodą mikrotunelingu z rur polimerobetonowych. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wód gruntowych, na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej podjęto decyzję, że inwestycja zostanie zrealizowana tą najmniej inwazyjną metodą. Zakończenie prac planowane jest na koniec lutego, a mieszkańcy będą informowani o możliwości podłączenia się do kanalizacji miejskiej.

Metoda sterowanego przecisku hydraulicznego polega na drążeniu poziomego tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej, z jednoczesnym przeciskiem rur pomiędzy dwiema wykonanymi komorami betonowymi: „startowej” o średnicy dwóch metrów i „końcowej” o średnicy półtora metra. Głębokość studni wynosi około 4 metrów. Tarcza głowicy wiercącej napędzana jest silnikiem hydraulicznym, obracając się powoduje rozdrobnienie gruntu. Następnie przedostaje się on do komory płuczkowej, gdzie miesza się z płuczką i jest tłoczony przez system instalacji rurowych do umieszczonego na zewnątrz zbiornika płuczkowego. Rozpoczynając od wykopu startowego, głowica wiercąca przemieszcza się dzięki naporowi zespołu siłowników umieszczonego w wykopie.

Równolegle z inwestycjami kanalizacyjnymi trwają prace nad miejskimi inwestycjami wodociągowymi. PWK „Legionowo” przebudowało sieć wodociągową, z pominięciem terenów przemysłowych, w pasie ulic: Szarych Szeregów, Suwalna i Grzybowa. Łączna długość przebudowywanego wodociągu wynosi 770 m. Planowane zakończenie prac przewidziano na drugą połowę lutego. A już niebawem ruszy budowa nowej sieci wodociągowej w ul. Niklowej, na odcinku od ul. Kolejowej do Alei Legionów o łącznej długości 431 m. Po wybudowaniu sieci i po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych mieszkańcy będą informowani listownie o możliwości podłączenia swoich nieruchomości do wody miejskiej oraz kanalizacji sanitarnej.