fot. Powiat Legionowski

Komu jak komu, ale Temidzie raczej się nie odmawia. Nie zrobił tego również legionowski starosta, który we wtorek (25 stycznia) podpisał pozwolenie na budowę przy ul. Jana III Sobieskiego nowych siedzib dla Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Wniosek w tej sprawie złożył Sąd Apelacyjny w Warszawie.

fot. Powiat Legionowski

Ponieważ chodzi o inwestycję tyleż prestiżową, co kosztowną, tym razem podjętej przez starostę decyzji nadano uroczystą oprawę. Z tej okazji zjawili się też w biurowcu przy ul. Sikorskiego specjalni goście. Podpisanie pozwolenia na budowę nastąpiło w obecności Katarzyny Adamczyk-Czubik, dyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Andrzeja Pazyry, dyr. Sądu Rejonowego w Legionowie, Łukasza Kudlickiego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, a także przedstawicieli Zarządu Powiatu: wicestarosty Konrada Michalskiego oraz Przemysława Cichockiego i Artura Stankiewicza.

Jak już wcześniej informowaliśmy, istniejąca siedziba sądu i prokuratury zostanie zrównana z ziemią i zastąpiona przez całkiem nowe obiekty. Budynek sądu będzie miał cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, łącznie 3167 m2 powierzchni użytkowej, zaś budynek prokuratury – trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni 955 m2. Przy budynkach zaplanowano 122 zewnętrzne miejsca parkingowe. W ramach realizowanej na działce o powierzchni blisko 10 tys. m2 inwestycji z krajobrazu osiedla Sobieskiego zniknie też położony za sądem budynek administracyjny, w którym dawniej mieściła się m.in. spółdzielcza administracja. Prace budowlane mają być prowadzone etapami, tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie sądu.