Idąc na spacer, można zyskać na zdrowiu, ale też przy okazji czegoś się nauczyć. Na przykład, gdy wybierze się traktującą o drzewach ścieżkę przyrodniczą, jaką przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową oraz ratuszowym Referatem Ochrony Środowiska.

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza – przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym – powstała w okolicach miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sobieskiego. Większość umieszczonych tam tablic informacyjnych poświęcono konkretnym drzewom, takim jak śliwa mirabelka, dąb, brzoza, wierzba, klon czy jesion, jedna dotyczy miejskich pomników przyrody, a kolejna jest grą edukacyjną, dzięki której można nauczyć się rozpoznawania 15 gatunków okolicznych roślin. – Może wydawać się abstrakcyjne, że biblioteka angażuje się w projektowanie ścieżki przyrodniczej, jest to jednak ściśle związane z naszą wcześniejszą działalnością. Pomysł na stworzenie tablic powstał przy okazji projektu ekologicznego „Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie” i współpracy z SMLW. Dowiedzieliśmy się wtedy, że w okolicach miasteczka ruchu drogowego istniała dawniej ścieżka przyrodnicza, a spółdzielnia dysponuje bogatymi materiałami związanymi z jej powstaniem. Umożliwiło to stworzenie nowych materiałów edukacyjnych w tej lokalizacji, wzbogaconych o nawiązania do literatury – mówi dyr. Tomasz Talarski.

Przygotowując książkowo-przyrodniczy collage, bibliotekarze wykorzystali pozycje dla dzieci, wśród nich „Mirabelkę” Cezarego Harasimowicza oraz „Drzewo życzeń” Katherine Applegate. Tablice zawierają też odsyłacze do księgozbioru biblioteki. – Z naszego punktu widzenia opracowanie ekologicznych zagadnień w taki sposób, aby zachęcić dzieci, rodziców i edukatorów do pracy z tekstami literackimi i tablicami, było równie ważne, co dostarczenie informacji o poszczególnych gatunkach roślin – opowiada Karolina Błaszczak-Modzelewska, zastępca dyrektora biblioteki. – Na czterech tablicach znalazł się kod QR kierujący do dodatkowych materiałów edukacyjnych z propozycjami różnych aktywności, które dzieci mogą wykonać wraz z opiekunami – zarówno rodzicami, jak i nauczycielami: prac plastycznych, tematów do omówienia z bliskimi, ale także spacerów tematycznych po Legionowie. Zadania dostosowano do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – dodaje bibliotekarka. Chętnych do spacerów oraz ich rozwiązywania, jak można przypuszczać, nie zabraknie.