Od nowego roku kierowcy, szczególnie ci z cięższą nogą, muszą się mieć na baczności. Według nowego taryfikatora mandatów kary za wykroczenia w ruchu drogowym są bowiem teraz wręcz bajońskie. Najdrożej będą oczywiście kosztowały „najpopularniejsze” wykroczenia.

Tu bezapelacyjnie prym wiedzie przekraczanie dozwolonej prędkości. W przypadku złapania przez policję amatorzy szybkiej jazdy zapłacą już nie kilkaset złotych, jak to było do tej pory, ale nawet kilka tysięcy. Z kolei w przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w czasie dwóch lat od poprzedniego, mandat może wynieść nawet pięć tysięcy złotych! A tak prezentuje się wysokość kar w zależności od przekroczonej prędkości:
Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł
Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł
Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł
Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł
Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł
Przekroczenie prędkości o 30 km/h – 800 zł
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – 1500 zł
Przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h – 2000 zł
Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h – 2500 zł

A oto inne wykroczenia, których popełnienie może mocno nadwyrężyć, a czasem nawet zrujnować nasze domowe budżety:
Rozmowa przez telefon podczas jazdy – 500 zł
Spowodowanie wypadku lub kolizji ze skutkiem powstania obrażeń – 1500 zł
Spowodowanie wypadku lub kolizji ze skutkiem powstania obrażeń po spożyciu alkoholu – minimum 2500 zł
Jazda bez uprawnień – 1500 zł
Wjechanie na przejazd kolejowy mimo opuszczonych lub opuszczających się zapór – 2000 zł
Niewskazanie sprawcy przekroczenia prędkości przy mandacie z fotoradaru – do 30 000 zł
Rażące naruszenie przepisów drogowych – do 30 000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł
Wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych – 1500 zł
Omijanie pojazdu ustępującego pieszym pierwszeństwa na przejściu – 1500 zł
Wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł
Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego – minimum 500 zł
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu – 2500 zł
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie do niego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu – 1000 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu – 1500 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową pod prąd – 2000 zł
Niewskazanie osoby kierującej/używającej pojazdu w postępowaniu w sprawach o przestępstwo – nie mniej niż 2000 zł
Zatrzymywanie się/parkowanie na „kopercie” dla inwalidów – 1200 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym i w tunelu o długości poniżej 500 m – 300-500 zł
Zawracanie w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub go utrudnić –
200-400 zł
Niezachowanie wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem przed nim, na tym samym pasie ruchu – 300-500 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z emisją spalin lub nadmiernym hałasem – nie więcej niż 300 zł
Przewóz większej liczby osób w pojeździe niż to możliwe – 300 zł za każdą osobę, nie więcej niż 3000 zł
Tamowanie lub utrudnianie ruchu – 500 zł.