Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ogół ludności w Polsce korzystającej z sieci kanalizacyjnej plasuje się niezmiennie od kilku lat na poziomie około 70 proc. Dla porównania w Legionowie, jak podaje Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., odsetek mieszkańców mających dostęp do kanalizacji miejskiej wynosi aż 98 proc.

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej wynosi około 48 850 osób. Niemalże każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej, a nie do przydomowych szamb, które wpływają destrukcyjnie na środowisko, na ludzkie zdrowie i są po prostu nieekologiczne. Często przydomowe szamba bywają nieszczelne (co jest nielegalną praktyką) oraz grożą zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody, którą pijemy, gdy korzystamy z własnej studni. Eksploatacja nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, bo większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych, stwarza poważne zagrożenie bakteriologiczne.

Ścieki w tym czasie są w stanie pokonać znaczne odległości i skazić teren znajdujący się daleko od miejsca wypływu zanieczyszczeń. Jak wykazały badania, w żwirze przez trzy miesiące ściek może przepłynąć około czterech kilometrów, na przykład do pobliskich zbiorników wodnych, powodując ich zakwitanie i skażenie. – Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom. Pozbawiamy w ten sposób nasze dzieci czystej i zdrowej wody, tak niezbędnej do życia – alarmuje Grzegorz Gruczek, prezes zarządu PWK „Legionowo”.

Dlatego właśnie, mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zachęca legionowian do przyłączania się do kanalizacji miejskiej. Na zdrowiu oraz komforcie życia oszczędzać się bowiem nie powinno.