Lokalni działacze społeczni mogą spać spokojnie. Legionowscy radni na czas uchwalili Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Aktualnie obowiązujący program został przygotowany na bazie tego realizowanego z powodzeniem w 2021 roku. Projekt był wcześniej zamieszczony na stronie internetowej miasta oraz konsultowany z organizacjami pozarządowymi, Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawicielami komórek organizacyjnych ratusza współpracującymi z organizacjami pozarządowymi: Sekretarzem Miasta Legionowo, wydziałami: Edukacji, Spraw Obywatelskich, Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Areną Legionowo, Referatem Kultury i Współpracy oraz Głównym Specjalistą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na realizację tegorocznych działań zaplanowano w legionowskim programie ponad 2,3 mln zł. Głównym trybem zlecenia zadań i udzielania dotacji będzie otwarty konkurs ofert, a w mniejszym zakresie – tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here