Mijający rok obfitował w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w wiele inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji. Przez cały 2021 rok PWK wykonało aż 5 kilometrów nowych sieci wodociągowych i tyle samo kilometrów, jeżeli chodzi o długość nowych przyłączy do sieci wodociągowej.

Dało to w sumie możliwość przyłączenia 300 nowych użytkowników wodociągowych, tj. domów oraz budynków wielorodzinnych. Skutkowało to podłączeniem niemal dwóch tysięcy mieszkańców Legionowa, którzy już od tego roku mogą korzystać z miejskiej wody. W tej liczbie są zarówno domy jednorodzinne, jak również bloki i budynki w zabudowie szeregowej. Wodociągi legionowskie koncentrowały swoje działania także na remontach istniejących już sieci wodociągowych. Wymiana objęła około trzech kilometrów sieci, a realizowano ją na osiedlach: „Sobieskiego”, „Jagiellońska”, „Batorego”, „Piaski” i na osiedlu „Młodych”. Teraz, dzięki kolejnej przeprowadzonej przez PWK modernizacji sieci wodociągowych, jeszcze więcej mieszkańców miasta może każdego dnia pić zdrową i czystą wodę.

Jednocześnie miniony rok obfitował też w inwestycje kanalizacyjne. Wybudowano ponad jeden kilometr nowej sieci kanalizacyjnej oraz około 3,5 kilometra nowych przyłączy kanalizacyjnych. Dzięki temu ponad 240 gospodarstw domowych podłączono do miejskiego systemu kanalizacji, co oznacza, że około dwóch tysięcy nowych mieszkańców może już korzystać z kanalizacji sanitarnej. Co warto podkreślić, PWK „Legionowo” wyremontowało również 250 metrów sieci kanalizacyjnej. Renowacja kanalizacji miejskiej usprawniła przepływ ścieków w instalacji podziemnej oraz przyczyniła się do poprawy kondycji środowiska naturalnego.