Mom giving daughter glass of water to drink while cooking salad and squeezing lemon in kitchen. Family cooking or healthy lifestyle concept

Z wielu różnych względów spożywanie wody prosto z kranu staje się w Polsce coraz bardziej popularne, i to nie tylko wśród mieszkańców Legionowa. Warto zatem wiedzieć, co stoi za tym fenomenem?

Picie nieprzegotowanej wody z kranu w większości europejskich krajów nie jest niczym nowym. W Europie Zachodniej większa część społeczeństwa spożywa wodę bezpośrednio z kranu, świadomie rezygnując z zakupu wody butelkowanej. Również większość restauracji, np. w Londynie, Rzymie, Los Angeles, Nowym Jorku, czy w Moskwie, serwuje kranówkę swoim klientom. W ostatnich latach także Polacy przekonują się, że picie kranówki jest bezpieczne i zdrowe. Jeszcze dziesięć lat temu zaledwie co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju deklarował regularne spożywanie wody z kranu, dzisiaj tylko co dziesiąty tego nie robi.

W Legionowie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. od lat prowadzi liczne akcje informacyjne oraz edukacyjne przedstawiające niepodważalne korzyści ze spożywania wody z kranu. Informując między innymi, że często różne dziwne dolegliwości, na przykład w postaci bólu głowy, wynikają ze zbyt małej ilości spożywanej wody.

Powszechnie wiadomo, iż legionowska kranówka spełnia normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz normy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że woda kranowa jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest zupełnie niepotrzebne. Warto pamiętać, że wysoka temperatura powoduje wytrącanie magnezu i wapnia, cennych dla naszego zdrowia pierwiastków. To samo dotyczy popularnych filtrów stosowanych w gospodarstwach domowych celem oczyszczania wody – takie rozwiązanie w Legionowie nie jest konieczne.

Legionowska kranówka jest kontrolowana przez miejskie wodociągi aż w 26 punktach pomiarowych. Badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody odbywają się w oparciu o harmonogram ustalony z góry na każdy rok wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pobór próbek wody dokonywany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z tym harmonogramem. Wyszczególnione są tam terminy oraz konkretne miejsca poboru próbek w całym mieście. Oprócz Stacji Uzdatniania Wody PWK oraz innych obiektów sieci wodociągowej, próbki pobierane są m.in. w przedszkolach, szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo zleca też badania wody zewnętrznemu laboratoriom, posiadającym Certyfikat Unii Europejskiej oraz akredytację i kwalifikacje do prowadzenia takich badań. Również sama Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, zgodnie z własnym harmonogramem, pobiera próbki wody z miejskiej sieci. Dodatkowo każdego dnia legionowskie wodociągi wewnętrznie badają właściwości fizyko-chemiczne wody podawanej do sieci. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, od lat inwestujemy w infrastrukturę, która umożliwia w wielu miejscach na terenie miasta spożycie wody bez konieczności kupowania tej butelkowanej. Poidełka z wodą dostępne są również w szkołach miejskich, a nawet w przedszkolach. Widząc jak spożycie wody z kranu wzrasta, jesteśmy pewni, że miłośników picia tej wody będzie stale przybywać – podsumowuje Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu PWK „Legionowo”.