W kolejnym tekście przybliżającym zakres działalności otwieranego właśnie w Legionowie szpitala wojskowego przybliżamy kwestie z zakresu medycyny ratunkowej oraz medycyny stanów nagłych, obejmujące również funkcjonowanie Oddziału Intensywnej Terapii, a także Izby Przyjęć. W pytaniach od mieszkańców i potencjalnych pacjentów pojawiają się bowiem one bardzo często. Wątpliwości czytelników rozwiali dr Anna Czajka, kierownik Izby Przyjęć, oraz dr n. med. Jakub Klimkiewicz, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze oraz szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, działają w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

W szpitalach, gdzie nie utworzono SOR-ów, funkcjonują izby przyjęć, które zaliczane są do grupy oddziałów współpracujących z systemem, wyspecjalizowanych w leczeniu nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu i życiu. Zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów wymagających pilnej pomocy do tych szpitali, które są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie, kluczowych dla danego zachorowania. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w stanach wymagających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych uzyskują w izbach przyjęć wstępną pomoc, tj. diagnostykę oraz niezbędną stabilizację stanu ogólnego, a celem dalszego leczenia przyjmowani są do docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub transportem medycznym przewożeni są do innego ośrodka. Tak szpitalne oddziały ratunkowe, jak i izby przyjęć zobowiązane są do całodobowego świadczenia procedur ratujących życie, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.

Medycyna ratunkowa i medycyna stanów nagłych

 1. Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów oraz pacjentów przychodni?
  Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. W związku z tym jest on w stanie kompletnie zaopatrzyć osobę z zawałem serca, w tym również w ciężkim stanie – wdrożyć diagnostykę, wykonać zabieg angioplastyki, prowadzić dalej leczenie w Oddziale Kardiologii czy Oddziale Intensywnej Terapii. Definitywne leczenie ostrych stanów z zakresu urologii (np. ostre zatrzymanie moczu) lub położnictwa (krwawienie z dróg rodnych w drugim czy trzecim trymestrze ciąży), neurologii (udar mózgu, podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ostra zakaźna polineuropatia) u pacjentów zgłaszających się samodzielnie nie będzie możliwe z powodu braku stosownego oddziału w strukturze szpitala. W takim wypadku, po wykonaniu diagnostyki i stabilizacji funkcji życiowych, chorzy będą przekazywani do jednostek umożliwiających dalsze leczenie, w tym do kliniki przy ul. Szaserów 128.
 2. Czy na OIT będą trafiać tylko pacjenci szpitala z oddziałów chirurgii, ginekologii i okulistyki (np. po operacjach), czy pogotowie będzie również przywozić pacjentów z zewnątrz?
  Oddział Intensywnej Terapii szpitala WIM w Legionowie przyjmować będzie krytycznie chorych pacjentów z oddziałów szpitala w Legionowie, jego Izby Przyjęć oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe bądź zgłaszające się samodzielnie do szpitala będą przyjmowane i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii, jeżeli wymagać tego będzie ich stan.
 3. Czy na Izbę Przyjęć będą mogli zgłaszać się w nagłych przypadkach tzw. pacjenci z ulicy?
  Oczywiście, Oddział Przyjęć zapewni pomoc medyczną samodzielnie zgłaszającym się pacjentom. Szpital jest szpitalem publicznym, państwowym, dostępnym dla każdego obywatela. Naszym celem jest wstępna diagnostyka w Izbie Przyjęć i w przypadku wskazań do hospitalizacji – kwalifikacja do właściwego oddziału szpitala w Legionowie bądź klinice CSK MON, zgodnie z jednostką chorobową. Do szpitala na Szaserów, jako do jednostki o wyższej referencyjności, pacjenci będą przekazywani transportem medycznym.
 4. Czy będzie SOR? Nie? Dlaczego?
  Aby w strukturze danego szpitala działał SOR, muszą być spełnione określone warunki. Główną przeszkodą w stworzeniu SOR-u w Legionowie jest brak w strukturze szpitala oddziału neurologii, neurochirurgii, pracowni radiologii zabiegowej i traumatologii narządu ruchu. W naszym szpitalu działać będzie natomiast Oddział Przyjęć zapewniający doraźną pomoc medyczną zgłaszającym się doń pacjentom.
 5. W szpitalu nie będzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a będzie Oddział Przyjęć. Proszę powiedzieć, co to w praktyce oznacza dla pacjentów?
  Oddział Przyjęć pełni stały, 24-godzinny dyżur, zapewniając pomoc medyczną w stanach nagłych. W przypadkach zachorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez specjalistów niedostępnych w naszym szpitalu, będziemy przekazywać chorych do innych podmiotów leczniczych. Przykładowo: w szpitalu nie ma oddziału neurologicznego. Nie zmienia to faktu, że chory samodzielnie zgłaszający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu pod postacią zaburzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy ciała, drętwienia połowy ciała czy zaburzeń równowagi, będzie miał w trybie pilnym wykonaną diagnostykę (badania laboratoryjne, tomografię komputerową głowy w protokole udarowym). Czas jest czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o minimalizację uszkodzenia mózgu. Po tym, jak pacjentowi zostanie udzielona wstępna pomoc, umawiane będzie ewentualne przeniesienie do innego szpitala. Prosimy pamiętać, że to nie dany oddział leczy pacjenta, a leki podane przez personel.
 6. W szpitalu w Legionowie będzie izba przyjęć. Kto i w jakich okolicznościach medycznych będzie mógł się do niej zgłosić?
  Patrz pytanie nr 5. Każdy chory zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowany przez ZRM otrzyma pomoc medyczną. Chorzy będą przekazywani dalej po wdrożeniu niezbędnych działań.
 7. Czy szpital będzie w państwowym systemie ratownictwa?
  Informacja o otwarciu szpitala w Legionowie oraz o jego profilu działania zostanie przekazana Państwowemu Systemowi Ratownictwa Medycznego.
 8. Czy na Izbie Przyjęć będą ostre przyjęcia? Jaki zakres świadczeń będzie realizowany?
  Oddział przyjęć zapewni pomoc w najczęstszych zachorowaniach, z profilu chorób wewnętrznych i chirurgii. Oznaczać to będzie zajmowanie się chorymi z bólami w klatce piersiowej, bólami brzucha, dusznością, ranami. Zgłaszając się z urazami powstałymi w życiu codziennym, prosimy pamiętać, że zapewniamy leczenie tylko chorym DOROSŁYM. Ponadto nie ma w szpitalu Oddziału Ortopedii i Traumotologii, stąd złamanie kości promieniowej czy kostki może być przez nas tylko zdiagnozowane i wstępnie zaopatrzone. Nie jest natomiast możliwe leczenie operacyjne, jeżeli chory tego wymaga.
 9. Czy pacjent, np. z ostrą reakcją alergiczną, będzie przyjęty w szpitalu?
  Tak, chory z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty na Izbę Przyjęć i uzyska stosowną pomoc. W razie konieczności zostanie hospitalizowany w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych lub Oddziale Intensywnej Terapii.
 10. Czy pacjent z urazem będzie przyjęty w szpitalu?
  Zgodnie ze schematem postępowania Zespoły Ratownictwa Medycznego transportują ofiary ciężkich urazów głównie do szpitali pełnoprofilowych (posiadających dyżurujące „na ostro” zespoły chirurgiczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne). W pewnych wypadkach (np. izolowany uraz brzucha z podejrzeniem krwawienia do otrzewnej i wstrząsem krwotocznym) ZRM transportuje pacjenta do najbliższego szpitala. Wtedy, po wstępnym zaopatrzeniu urazu, opanowaniu krwotoku i stabilizacji funkcji życiowych, chory na dalsze leczenie zabiegowe przekazywany będzie do innego ośrodka dysponującego możliwościami odpowiedniego leczenia zabiegowego.

W przypadku częstszych urazów: ran, skręceń, złamań, stłuczeń, kiedy chorzy zgłaszają się na Izbę Przyjęć samodzielnie, należy pamiętać o tym, że w strukturze szpitala w Legionowie nie ma Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu. Stąd tylko pewne urazy mogą zostać definitywnie zaopatrzone w Legionowie (np. płukanie rany, szycie, podanie antybiotyku, podanie anatoksyny tężcowej, założenie opatrunku). Inne osoby, nawet z wykonaną kompletną diagnostyką obrazową (rtg czy tomografia złamanej kończyny), po wstępnym zaopatrzeniu będą musiały zostać odesłane do innych jednostek, w tym do klinik WIM przy ul. Szaserów. Zgłaszając się samodzielnie z lekkim lub średnim urazem, prosimy pamiętać że szpital w Legionowie świadczy usługi medyczne tylko dorosłym i nie ma możliwości leczenia dzieci.

 1. Tak nowoczesny, piękny szpital, a zapomniano o nefrologii, której w okolicy w ogóle nie ma. Choroby nerek są bardzo przebiegłe, rzadko kiedy bolą. Jeżeli chodzi o stacje dializ, brak jej w okolicy i trzeba jeździć do Warszawy lub Wołomina. A przy rosnącym zaludnieniu, liczbie samochodów, czas dotarcia do szpitala mocno się wydłuża. Tymczasem jest wielu pacjentów dojeżdżających co drugi dzień na dializę.

Przewlekłe choroby nerek (niewydolność nerek, kamica, glomerulopatie, nefropatia cukrzycowa itp.) mogą być diagnozowane w Oddziale Chorób Wewnętrznych, ponieważ szpital w Legionowie ma odpowiednie zaplecze diagnostyczne i kadrowe. Konsultacja specjalisty nefrologa może być zapewniona w systemie ambulatoryjnym lub zdalnym. W takim wypadku nefrolog może zapoznać się z chorym i badaniami wykonanymi w naszym szpitalu. Na wysokospecjalistyczne procedury, np. na biopsję nerki, chorzy kierowani będą w trybie planowym do odpowiednich jednostek, w tym do klinik WIM przy ul. Szaserów. W przypadkach zagrożenia życia związanego z chorobami nerek (wysoki poziom potasu, przewodnienie) chorzy w trybie pilnym mogą być leczeni w szpitalu w Legionowie. Oddział intensywnej Terapii ma na wyposażeniu aparaty do terapii nerkozastępczej, które mogą być wykorzystywane do leczenia najpilniejszych zachorowań.

 1. Czy pacjent z zawałem serca lub innym schorzeniem wymagającym pilnej interwencji chirurgicznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej etc.) z powiatu legionowskiego zostanie przewieziony przez karetkę do tego szpitala? Czy placówka zostanie włączona do systemu ratownictwa medycznego na Mazowszu?

Tak, w szpitalu działać będzie całodobowy dyżur Oddziału Przyjęć, Chirurgii Ogólnej, Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej. Tak więc całodobowo chorzy będą diagnozowani i leczeni w naszym szpitalu. Dyżur chirurgiczny oznacza całodobową możliwość wykonywania operacji w trybie pilnym (wycięcia wyrostka robaczkowego, zaopatrzenia perforacji przewodu pokarmowego). Dyżur hemodynamiczny w Klinice Kardiologii zapewnia ciągłą gotowość do ostrej interwencji w zawale serca.