fot. Piotr Bławicki/WIM

Dziś kolejna część pytań i odpowiedzi na temat legionowskiego szpitala – filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. O specyfice prowadzonych tam działań z zakresu medycyny naprawczej mówią szefowie Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Chirurgii Okulistycznej: dr hab. n. med. Artur Rogowski, dr n. med. Rafał Marszałek i dr n. med. Mateusz Tłustochowicz.

Według klasycznych reguł organizacji szpitalnictwa podmiot, taki jak szpital szczebla powiatowego, funkcjonuje na bazie oddziałów zachowawczych i zabiegowych zdolnych do rozwiązania większości podstawowych problemów zdrowotnych populacji rejonu odpowiedzialności. Postęp medycyny, a wraz z nim wyodrębnienie jej nowych dziedzin, oraz rozwój bazy placówek medycznych, spowodowały korektę rzeczywistości rynku zdrowia. Lecz jak dowodzi praktyka zarządzania w ochronie zdrowia, odejście od klasycznego sposobu organizacji szpitala winno być realizowane w sposób wyważony, uwzględniający doraźne potrzeby, ale też racje wynikające z wcześniejszych doświadczeń. Stąd na etapie planowania potrzeb finansowo-rzeczowych szpitala w Legionowie resort obrony zdecydował o zatwierdzeniu koncepcji jego struktury w obecnym kształcie.

W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe: chirurgia, ginekologia i okulistyka, są jednostkami wpisującymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik WIM, dają możliwość prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce oznacza to, że każdy chory, który trafi do oddziału zabiegowego szpitala w Legionowie, będzie miał okazję skorzystać z szerokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. W razie konieczności poszerzenia zakresu terapii postępowanie będzie kontynuowane w szpitalu przy Szaserów.

Nadrzędną ideą, która zdecydowała o sposobie i warunkach organizacji i funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego publicznego charakteru, było zapewnienie chorym dostępu do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziedzinach medycyny. Ofertę placówki ma wyróżniać zarówno zdolność do reagowania na nagłe zdarzenia zdrowotne, jak i działania o charakterze zachowawczym i profilaktycznym. Szeroka gama usług będzie realizowana z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego, w jaki dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wyposażony szpital.

Medycyna naprawcza (zabiegowa)

 1. W jaki sposób pacjenci z zakresu chirurgii, ginekologii i okulistyki będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?
  W zakresie chirurgii pacjenci będą mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej, podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani zostaną do oddziału z wyznaczonym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach ambulatoryjnych.
  Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii będą w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji i wyznaczenia terminu operacji. Ponadto, w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej (m.in. leczenia zabiegowego) będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów za pośrednictwem Izby Przyjęć Szpitala w Legionowie.
  Poradnia okulistyczna w ramach AOS będzie przyjmować wszystkich pacjentów okulistycznych zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem plamki związanej z wiekiem (AMD) i z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu WIM w Legionowie. Pozostałe procedury chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpitalu przy ul. Szaserów.
 2. Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?
  Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Legionowa osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych będzie należał do systemu ratownictwa medycznego, z ukierunkowaniem na diagnostykę i leczenie chorych z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. Leczenie ostrych stanów położniczych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży nie będzie możliwe z powodu braku oddziału położniczego w strukturze szpitala.
 3. Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów Chirurgii, Ginekologii (np. po operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?

Oddział Intensywnej Terapii przyjmować będzie chorych w stanie zagrożenia życia z oddziałów szpitala w Legionowie, jego Izby Przyjęć oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszające się do szpitala będą przyjmowane i leczone w OIT, jeżeli tego wymagać będzie ich stan zdrowia.

 1. Medycyna naprawcza, tj. chirurgia, ginekologia, okulistyka, oddział intensywnej terapii. Proszę podać najważniejsze jednostki chorobowe z ww. zakresu, którymi będziecie się zajmować w szpitalu w Legionowie.

Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w Oddziale Chirurgii, to: kamica i stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i przewlekłe), ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby gruczołu piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Oddziale Chirurgii będą też wykonywane laparoskopie diagnostyczne.

Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które będą leczone w Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej, są: guzy jajników, wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne, rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozamaciczne. Będą wykonywane operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie, laparotomie), operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisteroskopia, resektoskopia) oraz inne zabiegi, m.in. wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.

Leczenie zabiegowe w Oddziale Chirurgii Okulistycznej obejmie pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) i diabetyków z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) w ramach programów lekowych – podawaniu leków w formie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej.

W legionowskim szpitalu będzie działać Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy mają doświadczenie w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto monitorować będą stan pacjenta w trakcie zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym, np. w trakcie operacji zaćmy. Specjalistyczny, nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowana kadra zapewnią również opiekę w stanie zagrożenia życia. Aparatura OIT umożliwia leczenie niewydolności wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych.

 1. Czy będą ostre przyjęcia: Chirurgia, np. ostre przyjęcia z Izby Przyjęć, Ginekologia, np. krwawienia z dróg rodnych, Okulistyka, np. ciało obce w oku?

W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów wymagających zabiegu w trybie nagłym w zakresie możliwości szpitala. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego pacjenci kierowani będą do placówki WIM w Warszawie. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywać się będzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru. Chorzy zgłaszający się ze stanami ostrymi w zakresie okulistyki będą zaopatrywani w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne urazy, ostre stany okulistyczne). Pacjenci ze stanami nagłymi w zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą kierowani do szpitala WIM przy ul. Szaserów.

 1. Jaki będzie wkład anestezjologów w proces leczenia pacjentów operowanych w trybie planowym w szpitalu w Legionowie?
  Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja ma na celu umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych, które mogą wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentualnej modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie też współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po operacji: bólu oraz nudności i wymiotów.