Określające działalność gminy liczby, jeśli tylko mają oparcie w rzeczywistości, nie kłamią. Wypada więc zaufać wynikom Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, który we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie opracowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Zaufać, lecz także, jak w przypadku legionowian, się cieszyć, bo ich miasto zajęło w nim wysoką, trzecią lokatę.

Odkąd tylko powstał, głównym zamierzeniem twórców rankingu było i jest wyłanianie oraz promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego organizatorzy chcą, aby przeprowadzane analizy statystyczne stały się podstawą dyskusji nad zarządzaniem lokalnym, ale też o strategicznych kierunkach rozwoju regionu. Autorzy zestawienia wzięli pod lupę wszystkie 314 mazowieckich gmin, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. – Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Ranking oparty jest na wielu obiektywnych, opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnikach, dlatego wysoka w nim pozycja pokazuje, że nasze miasto rozwija się szybko i efektywnie. To efekt pracy wielu osób, z różnych wydziałów i miejskich instytucji. Takie nagrody wzmacniają i pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, choć musimy pamiętać, że zawsze znajdą się elementy do zrobienia albo poprawienia – zwraca uwagę zastępca prezydenta miasta Piotr Zadrożny, gratulując zarazem Podkowie Leśnej, która w tej samej kategorii zajęła pierwsze miejsce.

Założyciele istniejącej już od 1989 roku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego postawili sobie za cel działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej, wspieranie decentralizacji władzy publicznej, wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli, budowanie lokalnego kapitału społecznego, a także popularyzację polskich doświadczeń transformacji ustrojowej w innych krajach. – Poprzez realizację tych rankingów zależy nam na tym, żeby promować dobre praktyki i wskazywać nie tylko tych, którzy są najlepsi, ale aby wszystkim pozostałym powiedzieć: „Proszę bardzo, to są dobre przykłady zarządzania rozwojem lokalnym!” – mówi Cezary Trutkowski, prezes Zarządu FRDL.

Co do głównych liczb, którymi przekonująco da się wyrazić efekty pracy każdego lokalnego samorządu, w Legionowie zasłużyły one – jako się rzekło – na trzeci stopień rankingowego podium. I nawet jeśli komuś ani ta lokata, ani całe przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej nie przypadły do GUS-tu, zasadnicza kwestia wydaje się w tym wszystkim bezsporna: na statystyki jednak można liczyć…