fot. WIM w Warszawie

W kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi dotyczących szpitala w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego, podajemy najważniejsze informacje dotyczące leczenia tam zawałów serca oraz rozwiązywania problemów kardiologicznych. Na pytania czytelników odpowiada dr n. med. Sławomir Gołębiewski, kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych.


W ślad za decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o powstaniu szpitala wojskowego w Legionowie podjęto działania planistyczne dotyczące struktury i funkcji nowej placówki, uwzględniające m.in. potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności. Zdaniem specjalistów choroby układu sercowo-naczyniowego są oraz w perspektywie kilkunastu lat pozostaną najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Stąd za w pełni racjonalną oraz społecznie oczekiwaną można uznać decyzję o ujęciu w strukturze nowego szpitala oddziału kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Inwestycja ta zmieni nie tylko dostępność pacjentów do opieki medycznej, ale także, podobnie jak to miało miejsce w wielu regionach Polski, wprost przyczyni się do wydłużenia długości życia mieszkańców Legionowa i okolic.

 1. Czy szpital w Legionowie będzie należał do „Systemu Hemodynamiki”, tj. czy pogotowie będzie przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym?
 2. Pogotowie będzie mogło przywieźć do Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie pacjenta z zawałem serca. W Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych powstała Pracownia Hemodynamiki, w której zaplanowano dyżur interwencyjny w systemie 24 godz./7dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili pacjent z zawałem serca będzie mógł zostać poddany interwencji ratującej życie (czyli zabiegowi angioplastyki lub “balonikowania”, z wszczepieniem stentu). Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie również zgłoszony do systemu ratownictwa medycznego. Diagnostyka i leczenie chorych z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia jeden z największych braków na mapie potrzeb zdrowotnych powiatu legionowskiego. Szybki dostęp do leczenia interwencyjnego zawału poprawia pacjentom rokowanie, a trzeba pamiętać, że zawał serca jest pojedynczą jednostką chorobową zbierającą największe żniwo w polskiej populacji. Oczywistym więc jest, że dla tak pomyślanego Oddziału Kardiologii jednym z priorytetów jest dostępność i szybkie leczenie chorych ostrymi stanami, z ostrym zespołem wieńcowym na czele. Chorzy po zaopatrzeniu zawału serca czy z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi mogą liczyć na dalszą kompleksową opiekę dzięki skoordynowanej opiece w ramach struktur Wojskowego Instytutu Medycznego, obejmujących Szpital WIM w Legionowie i ośrodek o najwyższym poziomie referencyjności, czyli Centralny Szpital Kliniczny MON przy ul. Szaserów w Warszawie.
 3. Kardiologia i choroby sercowo-naczyniowe. Jakie konkretne jednostki chorobowe będziecie w szpitalu w Legionowie diagnozować i leczyć? Jakim sprzętem diagnostycznym będziecie tu dysponować? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będziecie tu na miejscu podejmować?
  Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, czyli w przychodni znanej dotąd jako WSPL. Jej obecny budynek został połączony z nowym budynkiem szpitala w jeden kompleks. Na etapie przychodni, w ramach diagnostyki kardiologicznej, dostępne będą wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, kolejno: laboratoryjne, obrazowe (ekg, monitorowanie ekg metodą Holtera, echo serca przezklatkowe, echo serca przezprzełykowe, oraz wykonywana na nowoczesnym systemie tomografia naczyń wieńcowych, czyli tzw. nieinwazyjna koronarografia), oraz badania czynnościowe (testy wysiłkowe ekg, próby dobutaminowe). Dzięki współpracy ze szpitalem WIM w Warszawie pacjenci mają równie zapewniony dostęp do tak specjalistycznych procedur diagnostycznych, jak badania izotopowe serca, rezonans magnetyczny serca, czy PET serca. W ramach przychodni będzie sie również odbywać kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w szpitalu. W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Pracownię Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej Szpitala WIM w Legionowie doposażono w tym celu w najnowocześniejszy sprzęt dedykowany tego rodzaju badaniom. Struktura oddziału jest stworzona do leczenia szczególnie stanów ostrych, takich jak ostre zespoły wieńcowe (w ramach tzw. dyżuru hemodynamicznego), zdekompensowane wady serca czy zaostrzenie niewydolności serca. Zabiegi wszczepienia stentów oraz badania diagnostyczne koronarografii będą również wykonywane w trybie planowym u pacjentów z przewlekłymi stanami. Dzięki koordynacji opieki z Kliniką Kardiologii CSK MON w Warszawie pacjenci Oddziału Kardiologii szpitala w Legionowie będą mieli też zapewniony dostęp do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabiegi zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia uszka lewego przedsionka, czy małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej. Dodatkowo, dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów wymagających operacji na otwartym sercu, Oddział Kardiologii będzie pozostawał w stałej współpracy z Kliniką Kardiochirurgii szpitala w Warszawie. Kontynuację leczenia i diagnostyki chorób przewlekłych po zakończeniu leczenia szpitalnego zabezpieczy przebudowana poradnia kardiologiczna.
  Czy zabiegi w pracowni hemodynamiki będą „na ostro”, czy tylko planowo?
  Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie pełnił 24-godzinny dyżur/7dni w tygodniu leczenia ostrego zawału serca, co zapewni stałą dostępność do interwencji. Ponadto planowo będą wykonywane wszystkie badania diagnostyczne inwazyjne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym oraz stacjonarnym, po wcześniejszej kwalifikacji w ramach poradni kardiologicznej dokonanej przez kardiologa interwencyjnego.
  W jaki sposób chorzy mogą być diagnozowani w szpitalu?
  Obecna i planowana organizacja diagnostyki opiera się na ograniczeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest to korzystne z powodu epidemiologicznego oraz relatywnie małej liczby łóżek szpitalnych do oczekiwanych potrzeb. Planowe badania diagnostyczne w większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym, na podstawie skierowania od lekarza Narodowego Funduszu Zdrowia. W trybie jednodniowym będą wykonywane również badania inwazyjne. Pobyt w szpitalu jest dedykowany dla chorych z ostrym zachorowaniem lub w stanie zagrożenia życia i obejmuje przede wszystkim procedury lecznicze. Sytuacja nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) umożliwia dostęp do diagnostyki zarówno szpitala w Legionowie, jak i w jednostce WIM, na podstawie skierowania od lekarza POZ.