fot. arch.

Wszystkie legionowskie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę zostaną niebawem wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny. W ramach programu Laboratoria Przyszłości trafi do nich wyposażenie za ponad 1,4 mln zł. Ma ono pomóc w stworzeniu nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowania oświaty, która daje szkołom podstawowym możliwość otrzymania pieniędzy na zakup nowoczesnego wyposażenia z tak zwanych kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki niemu, w ramach prowadzonych zajęć, uczniowie mają rozwinąć swoje kompetencje, takie jak kreatywność, umiejętność rozwiązywanie problemów czy znajomość nowych technologii.

Katalog wyposażania, o jakie mogły się starać szkoły, liczył 175 pozycji. Wśród podstawowych elementów znalazły się: drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony) oraz stacje lutownicze do mikrokontrolerów.

Wysokość przyznanych środków była uzależniona od liczby uczniów w danej szkole. Legionowskie podstawówki mają mieć do wydania następujące kwoty: SP nr 1 – 248 400 zł, SP nr 2 – 289 800 zł, SP nr 3 – 161 400 zł, SP nr 4 – 153 600 zł, SP nr 7 – 302 100 zł i SP nr 8 – 266 700 zł. O konkretnym przeznaczeniu tych pieniędzy każda placówka zadecyduje we własnym zakresie. – Cieszymy się, że nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Jest to spory zastrzyk finansowy dla naszych szkół. Co ważne, nie muszą one mieć wkładu własnego, czyli nie ponoszą żadnych kosztów – podkreśla Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.