Do Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie trafiła ostatnio prestiżowa Europejska Odznaka Jakości eTwinning Quality Label. Otrzymało ją ono za udział w projekcie My Activity My Design, stanowiącym element międzynarodowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej promującego wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w placówkach oświatowych.

W ramach uczestnictwa w projekcie „jedynka” nawiązała współpracę z podobnymi placówkami z Turcji, Litwy, Bułgarii, Rumunii, a nawet z dalekiego Azerbejdżanu. Dzieci i nauczyciele wykorzystywali Internet do wszechstronnej współpracy: rozmów, wymiany doświadczeń, przekazywania materiałów do nauki, ponadto zapoznawali się ze zwyczajami i historią innych narodów – w sposób bezpośredni, jednak bez przekraczania granic. Szybko okazało się, że eTwinning znacznie poszerza zakres pedagogicznych możliwości, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Biorąc udział w projekcie My Activity My Design, którego głównym celem była promocja zagadnień z zakresu ekologii, mali legionowianie tworzyli m.in. gry edukacyjne, instrumenty muzyczne, a także zabawki z recyklingu. Podejmowali też różnorodne aktywności o charakterze związanym z zagrożeniami dla planety i kształtowaniem świadomości, jak dbać o środowisko tak, aby kolejne pokolenia mogły żyć zdrowo i bezpiecznie. – Ekologia to dla naszego przedszkola priorytet, dlatego chętnie podjęliśmy to międzynarodowe wyzwanie. Przekaz informacji odbywał się poprzez tablicę interaktywną, dzięki której dzieci mogły w sposób online uczestniczyć w zajęciach, a nawet tańczyć, śpiewać czy słuchać czytanych bajek – mówi nauczycielka Anna Wiącek, przedszkolna koordynatorka projektu.

Europejska Odznaka Jakości eTwinning, którą PM nr 1 otrzymało za projekt My Activity My Design, to wyróżnienie przyznawane przez Centralne Biuro eTwinning. Potwierdza ono, że praca nauczycieli oraz przedszkolaków, stanowiąc przykład dobrych praktyk edukacyjnych, została doceniona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.