fot. WIM

W ramach przybliżania mieszkańcom Legionowa i powiatu przyszłej działalności otwieranego właśnie w mieście szpitala, filii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, dziś kolejna porcja informacji na jego temat. Tym razem związanych z szeroko pojętą onkologią.

Jak powszechnie wiadomo, rozpoznanie nowotworu na wczesnym etapie poprawia rokowanie pacjentów, a w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie. W tym celu u części populacji, w której występuje największe ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową określonego narządu, stosuje się skrining onkologiczny (badania przesiewowe). Obecnie skrining raka piersi z udziałem mammografii wykonywanej co 2 lata obejmuje kobiety między 50-69 rokiem życia, w kierunku raka szyjki macicy badanie cytologiczne u kobiet pomiędzy 25-59 roku życia co 3 lata. Z kolei przesiewowe badania raka jelita grubego obejmują wszystkich pacjentów posiadających imienne zaproszenie na badanie (ważne do końca roku, w którym pacjent kończy 64 lata), pacjentów w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat, jeżeli przynajmniej u jednego krewnego pierwszego stopnia stwierdzono raka jelita grubego, oraz w wieku 25-49 lat z potwierdzonym w rodzinie występowaniem zespołu Lyncha lub polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP.

Dla pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na raka płuca powstał Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, mający na celu wzrost wiedzy na temat raka płuca i wykrywanie go na wczesnym etapie. Program obejmuje pacjentów w wieku 55-74 lat palących papierosy nałogowo, którym nie udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat, oraz osoby w wieku 50-74 lat spełniające te kryteria, a dodatkowo, z uwagi na wykonywany zawód, narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy czy radonu. Ponadto skrining obejmuje chorych z wywiadem raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu. Badanie przesiewowe obejmuje też pacjentów, u których krewnego rozpoznano raka płuca pierwszego stopnia.

Poniżej odpowiedzi na kilka związanych z tym tematem pytań, które najczęściej zadają mieszkańcy Legionowa oraz powiatu legionowskiego.

 1. Jaki będzie tryb kierowania pacjentów do szpitala w Legionowie?
  Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej będą kierowani na diagnostykę przez lekarzy POZ i innych specjalizacji w ramach karty DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – tzw. Zielona Karta). Pacjenci mogą zgłaszać się ponadto do Lecznictwa Ambulatoryjnego w WIM Legionowo celem konsultacji w ramach Poradni Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę nowoczesny model zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny poziom referencyjności w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital w Legionowie i szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie), pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do leczenia w szpitalu w Legionowie zostanie objęty opieką lub w przypadku konieczności poszerzenia zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego – zostanie bezpośrednio skierowany do leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.
 2. Jaki będzie zakres diagnostyki w szpitalu w Legionowie (tomografia, bronchoskopia)?
  W ramach diagnostyki obrazowej dostępne badania to ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa, endoskopia (kolonoskopia, gastroskopia; bronchoskopia i procedury, takie jak EBUS, EUS w ramach WIM), diagnostyka patomorfologiczna. W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM w Legionowie będzie prowadzona diagnostyka dotycząca patologii endometrium (rozrostów i raka endometrium), patologii szyjki macicy, podejrzanych zmian na sromie i w pochwie. Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii jamy macicy i kanału szyjki macicy, która będzie wykonywana w Oddziale, jest minihisteroskopia. Umożliwia ona jednoczesną ocenę wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy oraz kanału szyjki. Wojskowy Instytut Medyczny jest w tej dziedzinie wiodącym ośrodkiem w Polsce. W ramach Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie będzie funkcjonować Pracownia Kolposkopowa, w której prowadzona będzie diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy.
  Co do leczenia operacyjnego, zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej będą wykonywane w Klinice Chirurgii Onkologicznej w WIM. Podobnie jak leczenie systemowe: chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie oraz radioterapia, które będzie prowadzone w Klinice Onkologii i Zakładzie Radioterapii WIM.
 3. Czy w przypadku raka piersi będzie działał w pełni tzw. BREST UNIT (pacjent będzie leczony w szpitalu od momentu rozpoznania do pełnego wyleczenia)?
  Szpital w Legionowie jest filią WIM, gdzie działa ośrodek leczenia raka piersi, tzw. BREAST UNIT. W przyszpitalnej Poradni w Legionowie będzie działała Poradnia Chorób Piersi i Poradnia Ginekologiczna. Jeżeli w wyniku diagnostyki zostanie postawione rozpoznanie raka piersi, pacjenci będą kierowani na dalsze leczenie wysokospecjalistyczne w dedykowanych klinikach WIM.
 4. Czy pacjent z tzw. kartą DILO będzie mógł się sam zgłosić do szpitala w Legionowie oraz na jakich zasadach (w jakich przypadkach) pacjenci będą kierowani do szpitala w Legionowie?
  Tak, jeżeli lekarz wystawiający kartę DILO uzna, że pacjent z podejrzeniem nowotworu wymaga diagnostyki w ramach przyjęcia do oddziału stacjonarnego. Obecnie większość procedur w ramach diagnostyki jest wykonywanych w trybie ambulatoryjnym.
 5. Jaki zakres procedur onkologicznych będzie wykonywany w szpitalu?
  Głównie szeroko pojęta diagnostyka w celu ustalenia rozpoznania. Zasadnicze leczenie wysokospecjalistyczne będzie prowadzone w klinikach zajmujących się chorymi na nowotwory w WIM.
 6. Jak będą diagnozowane i leczone nowotwory płuca, narządów rodnych kobiet i przewodu pokarmowego w filii WIM w Legionowie? Jakie czynności medyczne będą wykonywane w tej placówce i na jakim sprzęcie diagnostycznym? Jakie badania w tym kierunku pacjenci będą mogli wykonać na miejscu?
  W ramach diagnostyki raka płuca: badania obrazowe TK, USG. Natomiast bronchoskopia EBUS i pobranie materiału – już w ramach Klinik WIM (Pneumonologii, Torakochirurgii). Narząd rodny kobiet: cytologia (diagnostyczna i skriningowa), kolposkopia oraz wulwoskopia z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego z szyjki macicy i sromu, pobranie materiału do badania histopatologicznego z kanału szyki i jamy macicy, m.in. za pomocą minihisteroskopu. Przewód pokarmowy: gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. Ocena stężenia markerów nowotworowych i inne badania laboratoryjne: CEA, AFP, beta-HCG, test ROMA, Ca19-9, PSA.