Obok wielu innych doświadczeń nabytych w trakcie tej kadencji, legionowscy radni wyniosą z niej także umiejętność udzielania pierwszej pomocy. W przedostatni poniedziałek listopada przeszli w każdym razie tyleż błyskawiczne, co gruntowne szkolenie w tym zakresie.

W ramach szkolenia uczestnicy ćwiczyli m.in. ocenę zabezpieczenia miejsca wypadku, ocenę stanu poszkodowanego, podtrzymywanie czynności życiowych, zaliczyli też naukę podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniu życia. Zaliczony przez radnych kurs pozwala na teoretyczne i praktyczne opanowanie podstawowych zasad postępowania w stanach zagrożenia życia, także poprzez ćwiczenia na fantomach. – Udzielanie pierwszej pomocy przed przyjazdem na miejsce służb medycznych jest bardzo ważne, bo po kilku minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w korze mózgowej, a wtedy szanse na uratowanie życia są nikłe. Nieszczęście może pojawić się w każdym miejscu: w urzędzie, autobusie, pociągu czy w galerii handlowej. Udział w takim kursie pozwala na przypomnienie oraz utrwalenie wiedzy, dzięki czemu uczestnicy z pewnością będą spokojniejsi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – oceniają organizatorzy kursu.

Gmina Miejska Legionowo, w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia, cyklicznie prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Są one kierowane głównie do osób, które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia, m.in. strażników miejskich, strażaków, pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.