fot. UMiG Serock

Mieszkańcy miasta i gminy Serock wzięli ostatnio udział w debacie społecznej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Po okresie przerwy w tego rodzaju spotkaniach, wynikającej z obostrzeń w zakresie gromadzenia się osób, mundurowi wrócili do sprawdzonych form kontaktu ze społeczeństwem.

Wtorkowe spotkanie odbyło się w serockim Centrum Kultury i Czytelnictwa, a po stronie prelegentów wzięli w niej udział: zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Rafał Tomczewski, kierownictwo Komisariatu Policji w Serocku, tj. nadkom. Zbigniew Prusinowski oraz podkom. Monika Wasiak, dzielnicowi: asp. szt. Mariusz Łapiński oraz mł. asp. Marcin Matusiak, jak również naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego legionowskiej komendy podinsp. Robert Dąbrowski. Lokalny samorząd reprezentowali zaś burmistrz Artur Borkowski, jego zastępca Marek Bąbolski oraz szef Rady Miejskiej Mariusz Rosiński. Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W jej trakcie zaprezentowano uczestnikom założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i omówiono funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda”. Poruszono też temat bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Sporo czasu poświęcono również bezpieczeństwu seniorów. Podkom. Monika Wasiak przedstawiła i omówiła metody działania oszustów, między innymi metodami na wnuczka, policjanta, prokuratora, administratora, przedstawiciela banku itp. Ponadto wskazała, jak powinien zachować się senior, który podejrzewa, że ma do czynienia z oszustami.

Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań i zgłaszanie zagrożeń przez mieszkańców. Każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się i przedstawić zauważony problem. Policjanci udzielali odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości, a przede wszystkim wskazywali możliwe formy rozwiązania danego zagadnienia. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski zostały zaprotokołowane i będą poddane dalszej analizie.

oprac. Gadget/podkom. Justyna Stopińska