Z inicjatywy oraz dzięki aktywności członków Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego pasjonaci wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek po ciekawych przyrodniczo terenach położonych nad brzegami Bugu i Narwi dostaną do rąk nowe mapy turystyczne siedmiu gmin leżących w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego. Od dziś, przez trzy kolejne tygodnie, będziemy publikować skrót informacji, które znajdują się na rewersach papierowych wydań map, a dotyczą naturalnych atrakcji gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew.

Cztery gotowe już mapy zostały opracowane i wydane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w konkursie Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego. Wkrótce światło dzienne ujrzą kolejne mini przewodniki po nadzalewowych atrakcjach. – Aktualnie są opracowywane dalsze trzy mapy gmin położonych w dolnym biegu rzeki Bug – Dąbrówki, Radzymina i Somianki oraz dwa przewodniki turystyczne: „Atrakcje przyrodnicze Krainy Jeziora Zegrzyńskiego” i „Atrakcje przyrodnicze Krainy Dolnego Bugu”, których wydanie zbiegnie się z planowanym na maj-czerwiec seminarium poświęconym tej tematyce. Jeżeli ograniczenia spowodowane pandemią nie pokrzyżują naszych planów, to będzie ono połączone ze study press dla przedstawicieli mediów – zapowiada Zbigniew Szumera, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.

Mapa przyrodnicza Gminy Jabłonna

Jabłonna, położona nad Wisłą, leży na trasie dojazdu do największej turystycznej atrakcji stołecznej aglomeracji – Jeziora Zegrzyńskiego. Tu rozpoczynają się opisane i zaznaczone na mapie turystyczne szlaki PTTK, ścieżki rowerowe i piesze oraz przyrodnicze szlaki Krainy Jeziora Zegrzyńskiego. Jabłonna to gmina zielona i przyjazna. Ponad połowę jej powierzchni stanowią lasy i zadrzewienia objęte ochroną programu Natura 2000 i wschodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Duża ilość ścieżek rowerowych, cztery rezerwaty przyrody, pole golfowe, zabytkowy park, XVIII-wieczny pałac i kilka innych interesujących zabytków sprawiają, że Jabłonna i jej malownicze okolice są atrakcyjną alternatywą dla turystów wybierających się nad Jezioro Zegrzyńskie. Płasko wiodące drogi, dukty leśne i niewielkie wzniesienia sprawiają, że gmina Jabłonna jest idealnym miejscem do wycieczek pieszych i rowerowych. Poniżej przedstawiamy atrakcyjne przyrodniczo turystyczne szlaki, które pokonać można pieszo lub rowerem.

Szlak czerwony o długości 12 km w większości biegnie przez lasy. Rozpoczyna się w Rezerwacie Jabłonna, przy wale Wisły i prowadzi leśnymi duktami na drugą stronę ul. Modlińskiej. Tam Lasami Chotomowskimi wiedzie do zbiornika wodnego w Trzcianach, który powstał w miejscu dawnej żwirowni. Dalsza część trasy to już utwardzona droga, a w okolicy na przemian łąki i las. Wycieczkę kończymy przy rezerwacie Kępy Kazuńskie, który stanowi ostoję lęgową rzadko występujących i ginących gatunków ptaków nad Wisłą.

Szlak niebieski to licząca 15 km Trasa Nadwiślańska, przebiegająca głównie wzdłuż wału po prawej stronie Wisły. Rozpoczyna się przy piaskarni w Jabłonnie, zaraz za którą mijamy Jezioro Kiepura, a potem wjeżdżamy na teren Rezerwatu Ławice Kiełpińskie, obejmującego obszar wysp, piaszczystych łach i brzegów Wisły. Znajdują się tam chronione miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego. Po prawej stronie mijamy Zespół Pałacowo-Parkowy w Jabłonnie, a po dwóch kilometrach, również po prawej stronie, rozpocznie się Rezerwat Jabłonna. Dalej wjedziemy na teren Kampinoskiej Doliny Wisły, która stanowi obszar chroniony Natura 2000. Także z prawej strony znajduje się rozległe pole golfowe w Rajszewie. Tuż przed końcem naszej trasy, po drugiej stronie Wisły, rozpościera się Rezerwat Kępy Kazuńskie, który stanowi ostoję lęgową rzadkich i ginących gatunków ptaków, występujących na obszarze rzeki Wisły. Szlak kończy się na granicy z powiatem nowodworskim

Szlak pomarańczowy, ze względu na jego długość (45 km), można podzielić na etapy planując pieszą wędrówkę, gdyż polecamy ją głównie użytkownikom dwóch kółek. Rowerowa trasa przyrodnicza przebiegająca przez Jabłonnę to  jeden z pięciu szlaków wytyczonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego, wzdłuż dolin Wisły, Narwi i Bugu. Wybierając się na tę wycieczkę, mamy zapewnione atrakcje na cały dzień. Szlak swój początek bierze w Zegrzu, skąd prowadzi wałem przeciwpowodziowym wzdłuż Narwi, gdzie uważni obserwatorzy napotkać mogą rybołowa, bobra i czaplę siwą. Mija rezerwat Wieliszewskie Łęgi, plażę, stanowiska wędkarskie koło zapory w Dębem i zahacza o Uroczysko Klucz. W Górze miłośników historii zatrzymają ruiny pałacu Poniatowskich z 1780 r., a pasjonaci militariów zrobią przystanek w Janówku Pierwszym, w fortach, które obecnie są schronieniem nocka dużego. W Wólce Górskiej rowerzyści wjeżdżają na przeciwpowodziowy wał Wisły, a ich oczom ukazują się kolonie kormoranów i mew. Spotkać tu można również czaplę siwą, płaskonosa i zimorodka. W Rajszewie warto zahaczyć o pole golfowe, a wycieczkę zakończyć albo rozpocząć mocnym akcentem – zwiedzaniem parku w Jabłonnie wraz z jego architektoniczną perełką, czyli XVIII-wiecznym pałacem, dzisiaj siedzibą Polskiej Akademii Nauk.

Z uwagi na mały nakład mapy pt. „Atrakcje przyrodnicze Gminy Jabłonna”, dostępnej jedynie w nielicznych punktach informacji turystycznej, zachęcamy do ściągnięcia jej w wersji PDF ze strony Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego www.jeziorozegrzynskie.info lub Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego – www.lgdzz.pl.
tekst Sandra Szumera