Prezydent Legionowa podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”. Jest on dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Legionowo, w sali obsługi klienta na parterze budynku.

Jak w każdym tego rodzaju punkcie legionowianie mogą tam zasięgnąć merytorycznych i technicznych porad związanych z wymianą urządzenia grzewczego i termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu i przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie. Pragnąc wybrać się w tym celu do ratusza, należy wcześniej ustalić termin konsultacji z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska, tel. 22 766 40 66 lub 22 766 40 65.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wystawia zaświadczenia o dochodach, niezbędne do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania. Dotacje z programu „Czyste powietrze” można, pod pewnymi warunkami, łączyć z dotacjami gminnymi na wymianę źródła ciepła oraz z ulgą termomodernizacyjną w podatku dochodowym. Maksymalny, podstawowy poziom dofinansowania wynosi 30 tys. zł.

Ogólnopolski program „Czyste powietrze” jest kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dotacji lub pożyczki na: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU (ciepła woda użytkowa), demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, a także audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa i ekspertyzy. Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.