Są w oświatowym kalendarzu daty, których nikt i nic prędko raczej nie zmieni. Jedna z nich wyznacza przypadający piątego października Dzień Edukacji Narodowej. Nic dziwnego, że jak zwykle godnie uczczono go też w Legionowie, zapraszając do ratusza wyróżniających się nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych. Zapraszając tym chętniej, że przez kilkanaście ostatnich miesięcy, mimo wielu komplikacji i sanitarnych ograniczeń, wzorowo wykonywali oni swoją trudną pracę.