fot. Powiat Legionowski

Z pilnością i pędem do wiedzy młodych mieszkańców powiatu, mimo długich miesięcy zdalnej edukacji, nadal jest chyba całkiem dobrze. Wręczane po raz piętnasty nagrody Starosty Legionowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat trafiły bowiem w tym roku aż do 114 prymusów.

Najlepszą średnią ocen ze wszystkich nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – imponujące 5.90. W sumie uznania starosty doczekało się aż 96 uczniów z tej placówki. Pozostałe nagrody trafiły do rąk 7 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie, 4 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku, 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz 3 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny otrzymał absolwent „Konopnickiej”, który uzyskał 90 proc. punktów z języka polskiego, 100 proc. z matematyki oraz 100 proc. z języka angielskiego.

Przyznawane od 2006 roku nagrody starosty są wyrazem uznania dla trudu uczniów włożonego w naukę i osiągnięcie wysokich wyników. Kandydaci, oprócz wysokiej średniej (powyżej 5.0) oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, muszą też uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. W ciągu piętnastu lat powiat przyznał już 829 nagród, przeznaczając na ten cel ponad 1,2 mln zł.