Znane są już wyniki głosowania mieszkańców w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. O końcowym przeznaczeniu zagwarantowanych w nim środków postanowiło zadecydować 2765 osób. W rezultacie wyłonionych zostało pięć projektów, które gmina zrealizuje za łączną kwotę prawie 495 tys. zł.

O realizację konkurowało dwanaście projektów złożonych przez mieszkańców miasta. Spośród wszystkich oddanych głosów tylko 95 było nieważnych. Większość legionowian przekazała swoją decyzję drogą elektroniczną, ale około 40 procent uczestników wybrało głosowanie tradycyjne – do trzech urn: ustawionych w ratuszu, Poczytalni oraz filii nr 2 Miejskiej Bibliotek Publicznej, wrzucono łącznie 1194 karty, spośród których 74 okazało się nieważnych. Głównym powodem nieważności głosów było podwójne głosowanie oraz brak uprawnień do ich oddania, czyli zamieszkiwanie poza terenem miasta.

Największą popularność zyskało zadanie dotyczące remontu legionowskiej szatni marzeń. Drugie miejsce zajął zaś duży projekt związany z budową miejskiego parku – „Relaks na Bukowcu”. Na ostatnim miejscu podium uplasowała się rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Kozłówce. Pozostałe dwa zadania, które zostaną zrealizowane mieszczą się w kategorii tzw. miękkich: są to „Roztańczone Piaski” oraz kurs pierwszej pomocy.

Wyniki głosowania

Miejsce – Nazwa Projektu – Oddanych głosów ważnych/nieważnych – Koszt
1 – Legionowska Szatnia Marzeń – 820/52 – 21.500 zł,
2 – Relaks na Bukowcu – Park przy ul. Wąskiej – 602/7 – 379.000 zł,
3 – Plac Zabaw Parcela III – 349/1 – 301.000 zł,
4 – Leśne psoty-naturalny plac zabaw – 220/2 – 300.000 zł,
5 – Roztańczone Piaski – 183/14 – 17.500 zł,
6 – Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. „Kozłówka” – 143/15 – 74.000 zł,
7 – Bezpieczne ścieżki rowerowe – 85/2 – 12.000 zł,
8 – Legionowo czyta! – 80/0 – 30.000 zł,
9 – Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej – 70/1 – 70.000 zł,
10 – Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych – 63/1 – 70.000 zł,
11 – Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży – 32/0 – 2.040 zł,
12 – Szkoła SuperBabci i SuperDziadka – 23/0 – 61.500 zł.

W związku z powyższymi wynikami głosowania Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił Prezydentowi Miasta Legionowo projekty wyłonione do realizacji na podstawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo §47. 2. – „W sytuacji gdy pozostała w puli kwota nie zabezpiecza środków koniecznych na realizację pierwszego Projektu z wykazu, uwzględniony zostanie kolejny Projekt w wykazie, którego koszt realizacji nie przekroczy puli dostępnych środków”.

Miejsce w ogólnym głosowaniu – Nazwa Projektu – Koszt
1 – Legionowska Szatnia Marzeń – 21.500 zł,
2 – Relaks na Bukowcu – Park przy ul. Wąskiej – 379.000 zł,
5 – Roztańczone Piaski – 17.500 zł,
6 – Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. „Kozłówka” – 74.000 zł,
11 – Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży – 2.040 zł.

Więcej informacji o samych projektach dostępna jest na stronie – legionowo.budzet-obywatelski.org.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here