Jeszcze tylko do 15 września można potwierdzić swój udział w finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Aby skorzystać z tej oferty, należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz załączyć wymaganą przez regulamin dokumentację.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym i zawodowym. Często też zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby, całkowicie rezygnując z indywidualnych aspiracji. I właśnie z myślą o nich powstał Program „Opieka wytchnieniowa”, mający na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa. Kierowany jest on do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wypełnioną kartę zgłoszenia do programu wraz z kartą oceny stanu zdrowia oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie do 15 września br. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here