Jeśli w ostatniej chwili rząd nie zmieni zdania, 1 września przedszkolaki oraz uczniowie rozpoczną stacjonarną naukę w placówkach oświatowych. Dlatego też, wykorzystując swe wcześniejsze doświadczenia z pandemią, dyrektorzy legionowskich szkół i przedszkoli zaktualizowali istniejące procedury pod kątem zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwa przed zakażeniem się COVID-19.

Procedury, które będą obowiązywały na terenie legionowskich placówek oświatowych obejmują utrzymanie bądź rozwinięcie podejmowanych dotąd działań. Tak więc w ramach posiadanych możliwości lokalowych w szkołach pozostaje zwiększona liczba wejść, a w miarę możliwości poszczególne oddziały będą przebywały w jednej, wyznaczonej sali dydaktycznej. W ramach reorganizacji pozostaje też zmniejszona liczba uczniów jednocześnie przebywających w tym samym czasie w szatniach. Sprawdziło się ponadto zróżnicowanie czasu rozpoczynania i kończenia zajęć w taki sposób, aby jak najmniej oddziałów spotykało się przed oraz w wejściu. Co do żywienia, stołówki będą funkcjonowały, a w pierwszej kolejności skorzystają z nich maluchy z klas 0-III oraz uczniowie objęci pomocą OPS. W każdej placówce dalej będzie też działało wydzielone izolatorium.

Jeżeli chodzi o wejście na teren przedszkoli czy szkół innych osób, poza uczniami oraz pracownikami, nadal będzie to możliwe – po wcześniejszym umówieniu się lub zgłoszeniu na portierni i uzyskaniu akceptacji. No i oczywiście przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. – Poczynione działania uwzględniają specyfikę każdej legionowskiej placówki, tak aby ich skuteczność była jak największa. Oczywiście każdy rodzic otrzyma potrzebne informacje za pomocą dziennika elektronicznego, zostaną one także umieszczone na stronach internetowych placówek – informuje legionowski ratusz.

Warto wspomnieć, że dyrektorzy zgłosili zapotrzebowanie na środki bezpieczeństwa do Ministerstwa Edukacji, które wraz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych ma do 17 września dostarczyć szkołom: bramki do mierzenia temperatury, termometry, rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekujące. Przydział środków ochrony osobistej jest obliczany na podstawie liczby uczniów uczęszczających do placówki. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami ministerstwa, przez pierwszy tydzień września w szkołach zaplanowano działania informacyjne dotyczące szczepień. Dyrektorzy zorganizują m.in. spotkania z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia, odbędą się także lekcje związane z tym tematem – wszystko w oparciu o pakiety edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here