Mazowiecki urząd marszałkowski dofinansował ostatnio 31 zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na ochronę powietrza w regionie warszawskim wschodnim. Chcąc je wszystkie pokrótce opisać, można ująć to w następujący sposób: co jeden, to ciekawszy.

Na całym Mazowszu powstaną ogrody deszczowe, zielone przystanki, stawy retencyjne, tężnie solankowe i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. To tylko przykłady ze 184 samorządowych inwestycji związanych z ochroną powietrza i walką z suszą, które otrzymały wsparcie samorządu Mazowsza. Dofinansowanie pomoże też w realizacji 31 przedsięwzięć w regionie warszawskim wschodnim. Radni województwa zdecydowali o przekazaniu w sumie blisko 11 mln zł 172 gminom. – Nasz program to inwestycja w przyszłość klimatyczną Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. – Ochrona powietrza czy walka z suszą to dziś tematy równie ważne, jak nowe drogi czy systematyczne doposażanie placówek służby zdrowia. Jesteśmy w decydującym momencie, jeśli chodzi o sprawy klimatu. Musimy działać w trosce o przyszłość pokoleń. Dlatego m.in. już od kilku lat, przy dużym zainteresowaniu samorządów, prowadzimy nasz autorski program wsparcia skupiony na działaniach związanych z ochroną powierza oraz monitoringiem suszy – dodaje marszałek Struzik.

Jako się rzekło, dofinansowanie otrzyma 31 projektów zgłoszonych przez samorządy z powiatów legionowskiego, mińskiego, otwockiego i wołomińskiego. Trafi do nich łącznie blisko 1,9 mln zł. Na szeroki zakres inwestycji, które mogą być realizowane w ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021, zwraca uwagę Anna Brzezińska, radna województwa mazowieckiego: – Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Serock, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Jabłonnie, kampanie informacyjne w Wieliszewie czy Markach oraz rozbudowa ścieżek edukacyjnych w Otwocku to tylko przykładowe projekty, które otrzymają dotację z budżetu województwa mazowieckiego.

Wśród zadań, które w tym roku mogą liczyć na wsparcie z budżetu województwa, są działania związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcjami edukacyjno-informacyjnymi oraz zakupem, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021 pomoc otrzymają też gminy, które zaproponowały przedsięwzięcia polegające na tworzeniu ogrodów deszczowych. Stawów, niecek retencyjnych oraz instalacji systemów retencjonowania wody deszczowej z dachów budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędów, przychodni itp.). Na liście dofinansowanych wniosków są także projekty związane z tworzeniem nowych i rewitalizacją istniejących terenów zielonych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here