fot. Powiat Legionowski

Jej ustalenia mają być receptą na obserwowane ostatnimi czasy, również na terenie powiatu legionowskiego, zabudowywanie części działek możliwie największą liczbą nieruchomości. Stworzona przez powiat oraz gminy grupa robocza, której zadaniem jest przeciwdziałanie intensywnej zabudowie na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, odbyła właśnie swoje kolejne spotkanie.

Podczas dyskusji jej uczestnicy, w większości urzędnicy odpowiedzialni w poszczególnych gminach za nadzorowanie ich rozwoju przestrzennego, omówili przepisy powodujące najwięcej wątpliwości interpretacyjnych. Wymienili się też doświadczeniami i praktykami w czytaniu zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w zakresie możliwej liczby budynków na działce oraz wymaganej powierzchni nieruchomości pod inwestycję.

Co do efektów działania powiatowej grupy roboczej, dzięki współpracy legionowskiego starostwa z urzędami poszczególnych gmin wnioski o pozwolenie na budowę są teraz bardzo wnikliwie analizowane pod kątem wielkości nieruchomości, na której ma powstać budynek, jak również liczby budynków, które inwestor chce wybudować. Do treści decyzji o pozwoleniu na budowę dodano też zapis, który jasno wskazuje, że nie przesądza ona o późniejszych możliwościach podziału danej nieruchomości.