rys. A. Drążewska

W Królewskiej Dwójce, czyli II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, ruszyła właśnie rekrutacja uzupełniająca. Potrwa ona od wtorku do czwartku (5 sierpnia) do godz. 15.00.

Popularna wśród młodzieży i ceniona przez rodziców placówka posiada jeszcze wolne miejsca w następujących kierunkach kształcenia:

1 a – (Europejski) – 2 wolne miejsca, przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy nowożytny do wyboru (podstawy lub kontynuacja): język niemiecki, język francuski, przedmioty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Business English.

1 b – (Medialny) – 5 wolnych miejsc, przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia, drugi język obcy nowożytny do wyboru (podstawy lub kontynuacja): język rosyjski, język francuski, przedmioty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: warsztaty
dziennikarskie.

1 c – (Medyczny) – 4 wolne miejsca, przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny do wyboru (podstawy lub kontynuacja): język niemiecki, język rosyjski, przedmioty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: fizyka w medycynie.

1 d – (Ekonomiczny) – 1 wolne miejsce, przedmioty rozszerzone język angielski, geografia, matematyka drugi język obcy nowożytny do wyboru (podstawy lub kontynuacja): język niemiecki, język rosyjski, przedmioty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Business English.