Uroczysty apel z okazji Święta Policji w Legionowie.