fot. arch.

Tak jak można było oczekiwać, podczas ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo jej uczestnicy jednogłośnie uchwalili częściowe zwolnienie rodziców z kwietniowych opłat za korzystanie ze Żłobka Miejskiego w Legionowie. W związku sanitarnymi wytycznymi rządu przez trzy tygodnie dla większości dzieci placówka była bowiem zamknięta.

W związku z pandemią oraz czasowym ograniczaniem funkcjonowania żłobka radni, z inicjatywy władz ratusza, postanowili pomóc rodzicom i ustalili warunki częściowego zwolnienia z kwietniowych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie. Dla uprawnionych zostaną one obniżone o 67 proc. Z takiej właśnie ulgi mogą skorzystać rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie posłali dzieci do placówki, a także ci, którzy pomimo spełniania rządowych kryteriów nie zdecydowali się na posłanie swych pociech do Żłobka Miejskiego w Legionowie. Rodzicom, którzy już wnieśli opłaty za pobyt dziecka w kwietniu, mogą spodziewać się ich zwrotu w terminie do 28 maja br.

Podjęta przez radę miasta uchwała dotyczy okresu od 27 marca do 18 kwietnia tego roku, kiedy to rząd – z powodu działań związanych ze zwalczaniem koronawirusa – czasowo ograniczył funkcjonowanie krajowych żłobków. Z ich usług mogły dalej korzystać jedynie dzieci rodziców z wybranych grup zawodowych, między innymi pracowników służb mundurowych, służby zdrowia oraz pomocy społecznej. To sprawiło, że średnia frekwencja w legionowskim żłobku znacznie spadła i oscylowała wokół 10-20 proc.