Pandemia wywróciła do góry nogami urlopowe i wakacyjne plany Polaków. Nie zmieniło się tylko to, że każde dziecko chciałoby pojechać latem na wakacje, ale nie każdy rodzic może sobie na ten wydatek pozwolić. Naprzeciw temu problemowi wychodzą dwie cykliczne inicjatywy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – „Na wakacje po uśmiech” oraz „Pogodne lato”. Dają one możliwość spędzenia letniej przerwy w sposób zorganizowany: zarówno z rozmaitymi atrakcjami, jak i działaniami promującymi zdrowy styl życia. Z budżetu Mazowsza przeznaczono na ten cel 7,5 mln zł.

Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży, również z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Ma być ona wsparciem programów profilaktycznych czy socjoterapeutycznych. – Jesteśmy w trudnym okresie. Odczuwają to szczególnie nasze dzieciaki, które są zamknięte w domach i zmagają się z problemami związanymi ze zdalną edukacją. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs, w wyniku którego zostanie wyłoniona organizacja, która zorganizuje wypoczynek dla dzieci, również tych zmagających się w domu z problemem alkoholizmu, z przemocą – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W wypoczynku stworzonym przez organizacje pozarządowe dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza biorą udział między innymi dzieci z rodzin obciążonych uzależnieniem. Takie działania pozwalają im nie tylko na odpoczynek od nauki, ale przede wszystkim dają możliwość spędzenia czasu z dala od problemów życia codziennego.

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Polsce żyje około 600 tys. osób uzależnionych od alkoholu i około 1,5-2 mln dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym. Blisko 500 tys. z nich znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu oraz życiu. Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym jest stan chronicznego napięcia i stresu. Trwanie w ciągłej niepewności wywołuje poczucie braku stabilności, porządku życiowego, a co za tym idzie, brak kontroli nad swoim życiem. – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza wiele konkursów. Kolejny to konkurs na 1,5 mln zł na organizację akcji „Na wakacje po uśmiech”. Zapraszamy wszystkie organizacje, żeby składały oferty. Chcemy skierować ten nasz projekt do dzieciaków, które funkcjonują w rodzinach uzależnionych alkoholem – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi z rodzin z problemami, już od 15 lat organizuje otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację różnych inicjatyw wakacyjnych. Jest to zorganizowany letni wypoczynek na terenie Polski, trwający minimum 14 dni oraz obejmujący realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Udział w projekcie gwarantuje każdemu uczestnikowi między innymi 25-godzinny program z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Program jest zaplanowany i zrealizowany przez wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami. Dotychczas skorzystało z niego 15,7 tys. osób.

Z kolei chorągiew mazowiecka ZHP od 19 lat wspólnie z samorządem województwa organizuje obozową akcję letnią pod hasłem „Pogodne Lato”. Co roku bierze w niej udział około półtora tysiąca dzieci z 35 mazowieckich powiatów. Dotychczas skorzystało z tak zorganizowanej akcji już w sumie 27,5 tys. osób. Jest to dwutygodniowy wypoczynek dla dzieci w wieku 7-15 lat. W trakcie trwania wszystkich turnusów realizowany jest program profilaktyczno-terapeutyczny promujący zdrowy styl życia oraz poruszający problematykę uzależnień. – Nabór do „Pogodnego Lata” odbywa się przy udziale gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej czy przy współpracy z pedagogami szkolnymi oraz świetlicami środowiskowymi – wyjaśnia Mariusz Budziszewski.

W sumie na trzyletnią akcję przeznaczonych jest 6 mln zł – zarówno w tym roku, jak i w dwóch kolejnych po 2 mln zł. Oferty można było składać do 26 marca, a rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 19 maja br.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here