fot. arch.

Wiadomo już, jak będą wyglądały wakacyjne dyżury w legionowskich przedszkolach. Mając na względzie przedłużającą się pandemię i związane z nią obostrzenia sanitarne, oświatowi decydenci postanowili zachować ubiegłoroczny system. To oznacza, że w lipcu oraz sierpniu każde miejskie przedszkole będzie prowadziło dyżur tylko dla uczęszczających do niego wcześniej dzieci.

Na decyzji urzędników zaważyły przede wszystkim obowiązujące wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, chęć zapewnienia bezpiecznych warunków pracy personelowi przedszkoli, lecz także potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek. Dlatego właśnie organizacja przedszkolnej opieki w lipcu i sierpniu br. będzie przebiegała na takich samych zasadach, jak w roku ubiegłym.

W przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolno-przedszkolnych przy ul. Jana Pawła I, Jagiellońskiej 67 i Królowej Jadwigi 7 stworzono możliwość objęcia ich na miejscu dyżurem wakacyjnym w przedszkolach. Jeśli chodzi o dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w samodzielnych szkołach podstawowych, możliwość objęcia ich dyżurem wakacyjnym wygląda następująco:
oddział przedszkolny w SP 1 – możliwość zapisu w PMI 5,
oddział przedszkolny w SP 3 – możliwość zapisu w PM 10,
oddział przedszkolny w SP 8 – możliwość zapisu w PM 3 .

Terminy przerw w funkcjonowaniu placówek zostały ustalone na podstawie wniosków ich dyrektorów oraz rad rodziców.
Przedszkole Miejskie nr 1
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-10 sierpnia 2021, 30-31 sierpnia 2021
Przerwa: 11-27 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 2
Opieka nad dziećmi: 1-16 lipca 2021, 5-31 sierpnia 2021
Przerwa: 19 lipca-4 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 3
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-10 sierpnia 2021, 30-31 sierpnia 2021
Przerwa: 11-27 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-12 sierpnia 2021
Przerwa: 13-31 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 6
Opieka nad dziećmi: 1-2 lipca 2021, 22 lipca-31 sierpnia 2021
Przerwa: 5-21 lipca 2021
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
Opieka nad dziećmi: 1-16 lipca 2021, 4-31 sierpnia 2021
Przerwa: 19 lipca-3 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 9
Opieka nad dziećmi: 1-16 lipca 2021, 5-31 sierpnia 2021
Przerwa: 19 lipca-4 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 10
Opieka nad dziećmi: 1-16 lipca 2021, 5-31 sierpnia 2021
Przerwa: 19 lipca-4 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 11
Opieka nad dziećmi: 1-30 lipca 2021, 19-31 sierpnia 2021
Przerwa: 2-18 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 12
Opieka nad dziećmi: 1-23 lipca 2021, 12-31 sierpnia 2021
Przerwa: 26 lipca-11 sierpnia 2021
Przedszkole Miejskie nr 14
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-6 sierpnia 2021, 26-31 sierpnia 2021
Przerwa: 9-25 sierpnia 2021

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Legionowo. Zapisy na dyżur będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 21 kwietnia do 6 maja br., zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców legionowo-dyzury.pzo.edu.pl zostanie udostępniona 21 kwietnia o godz. 9.00.
Rodzic/prawny opiekun na stronie elektronicznego systemu zapisów będzie mógł zarejestrować dziecko na dyżur wakacyjny. Po dokonaniu rejestracji w systemie zostanie utworzone konto dziecka. Po zalogowaniu się na to konto rodzic będzie miał możliwość weryfikacji statusu zarejestrowanego zgłoszenia.

Podczas rejestracji danych w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
uzupełniają dane dziecka,
wskazują terminy korzystania z dyżuru,
zapisują zgłoszenie w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu:
pobierają kartę zapisu w przedszkolu/szkole,
wypełniają ją odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu,
informacje zawarte w karcie zgłoszenia wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola.

Ze względów organizacyjnych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na pełne tygodnie. Wyjątkiem są dwu- lub trzydniowe zapisy, jeśli dyżur rozpoczyna się lub kończy w połowie tygodnia. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna 12 maja od godz. 12.00 w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu. W terminie od 12 do 24 maja rodzice potwierdzają korzystanie z dyżuru wakacyjnego poprzez system elektroniczny. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera potwierdzają korzystanie z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, którego rodzic nie dokonał wcześniejszej rejestracji w systemie, jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola, możliwości kadrowych i obowiązujących przepisów sanitarnych. – Prosimy o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Już w ubiegłym roku przedszkola prowadzone przez gminę Legionowo pracowały w lipcu i sierpniu jedynie z wyłączeniem dwutygodniowej przerwy, co uniemożliwiło wykorzystanie przez nauczycieli i pracowników przedszkoli urlopów wypoczynkowych. Pomimo prowadzenia nauki zdalnej w szkołach, przedszkola pracują nieprzerwanie od połowy maja zeszłego roku. Doceńmy ich poświęcenie oraz zaangażowanie w opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta i z odpowiedzialnością zaplanujmy opiekę wakacyjną dla dzieci – apelują sternicy legionowskiej oświaty.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2021 r.

Od 21 kwietnia, godz. 9.00 do 6 maja, godz. 16.00
Rejestracja w systemie kart zgłoszenia o przyjecie na dyżur. Rodzic dokonuje rejestracji, nie będzie możliwości pobrania karty zgłoszenia.
12 maja, godz. 12.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny – będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu.
Od 12 maja do 24 maja
Rodzic będzie miał możliwość, po zalogowaniu się na konto dziecka, potwierdzenia korzystania z dyżuru wakacyjnego lub potwierdzenia w przedszkolu.
28 maja, godz. 13.00
Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny – będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu.