03.07.2020 CIECHANOW WCIELENIE NA 16 5 MBOT FOT.DWOT

Resort obrony wprowadził kolejne ułatwienia dla kandydatów do służby wojskowej, oznaczające duże uproszczenia w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli więc ktoś marzył o założeniu munduru, teraz ma się to stać łatwiejsze.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, który miał orzeczoną zdolność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (tzw. kategorię zdrowia), starając się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Badania często trwały trzy, a nawet cztery dni, co nierzadko kolidowało z pracą zawodową kandydata, wiązało się z koniecznością wygospodarowania wolnego czasu na wizyty w poradniach lekarskich oraz podróżą do siedziby wojskowej komisji lekarskiej.

Od końca stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej, zgodnie z którym kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej, a o przydatności do służby będzie decydowała kategoria zdrowia wpisana w książeczkę wojskową. Bez zmian pozostają regulacje dotyczące konieczności zrobienia badań psychologicznych.

Wszyscy ochotnicy, zarówno ci bez orzeczonej kategorii zdrowia (głównie są to kobiety), jak i osoby, które posiadają kat. A, mogą przejść komplet badań (psychologicznych – wszyscy ochotnicy, lekarskich – tylko osoby bez określonej kategorii zdrowia) w Wojskowych Centrach Rekrutacji, które organizowane są przez Wojskowe Komendy Uzupełnień (szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych WKU).

Mieszkańcy północnego Mazowsza, którzy są zainteresowani służbą w szeregach 5. MBOT, pierwsze kroki powinni kierować do jednej z Wojskowych Komend Uzupełnień – w Ciechanowie, Ostrołęce, Wyszkowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, na warszawskim Śródmieściu oraz Pradze. Wniosek o powołanie do służby można również złożyć przez Internet poprzez platformę ePUAP. Inną opcją jest skorzystanie z pomocy rekruterów 5. MBOT, do których kontakty znajdują się na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/5bot/. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w 5. Mazowieckiej Brygadzie OT jest możliwość kontaktu z rekruterem poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego na stronie internetowej 5MBOT. Zeskanowanie kodu przekieruje kandydata do formularza, po wypełnieniu którego skontaktuje się z nim jeden z rekruterów brygady, zapozna z warunkami służby, odpowie na pytania i pomoże w procesie rekrutacyjnym.