Ruszyły zapisy na otwarte, bezpłatne warsztaty naukowe dla uczniów krajowych szkół ponadpodstawowych, organizowane wspólnie przez Fundację Adamed oraz Politechnikę Warszawską. Młodzież zainteresowana naukami ścisłymi i przyrodniczymi ma do wyboru sześć weekendowych spotkań dotyczących m.in. projektowania nowych leków, produkcji współczesnych kosmetyków, czy przedstawiających podstawy mikrobiologii i elektrochemii.

W zamyśle organizatorów bezpłatne warsztaty naukowe będą dla młodych ludzi z całego kraju szansą na rozwinięcie swoich pasji oraz na poznanie nauki na wysokim, akademickim poziomie. Co prawda ze względu na sytuację sanitarną odbędą się one w formie zdalnej, ale w przypadku części tematów organizatorzy przewidzieli opcję przesłania uczestnikom zestawów pomocy edukacyjnych. Pozwolą im one, co w edukacji nie jest bez znaczenia, na samodzielne wykonanie w domu niektórych spośród zaprezentowanych eksperymentów.

Naukowe spotkania z Politechniką Warszawską zorganizowane są w ramach programu naukowego ADAMED SmartUP. Dodatkowe informacje na temat zaplanowanych zajęć oraz programu warsztatów znajdują się m.in. na stronie https://adamed.prowly.com/129269-warsztaty-smartup-academy-urozmaicenie-wiosennej-nauki.