fot. arch.

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a także Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program pod nazwą „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Skierowany jest on do rodziców oraz nauczycieli i ma na celu wsparcie nauczania dzieci i młodzieży w czasie zdalnej edukacji.

Jak przekonuje mazowiecki wojewoda, nauka zdalna jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. – Dzieci pozbawione kontaktu ze swoimi rówieśnikami w szkole przeniosły swoją aktywność do Internetu. Pedagodzy i opiekunowie powinni stworzyć dla nich bezpieczną wirtualną przestrzeń, która pozwoli im utrzymać relację z przyjaciółmi, ale również pomoże w nauce oraz pozwoli zapobiec zagrożeniom, które niesie ze sobą korzystanie z Internetu – uważa Konstanty Radziwiłł. Zaś Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, dodaje: – Proponowany cykl webinariów dla rodziców i nauczycieli wynika z uwag i wniosków, które zebraliśmy podczas monitoringu kształcenia na odległość w mazowieckich szkołach. Widzimy przede wszystkim potrzebę wsparcia potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży. Od tego też zaczynamy nasze spotkania. Kolejne webinaria poświęcamy między innymi wspomaganiu w nauce, bezpieczeństwu w sieci, ochronie danych osobowych.

Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności przydatnych w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Realizacja odbędzie się w cyklu webinariów w formie online w okresie styczeń – marzec 2021 r. Cykl spotkań będzie się składał z trzech webinarów dla rodziców oraz trzech dla nauczycieli i środowiska szkolnego/edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie. Spotkania online zostaną poprzedzone rozpoznaniem potrzeb adresatów, którego celem będzie zebranie pytań i zagadnień we wskazanym obszarze tematycznym. Pozwoli to na doprecyzowanie zakresu tematycznego oraz zbudowanie programu spotkań zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Webinary są zaplanowane na godzinę 18.00 dla rodziców oraz na godzinę 14.00 dla nauczycieli. Spotkania zostaną zrealizowane na kanale YouTube (wcześniej nagrane w uzgodnionym z ekspertami terminie). Rekrutacja oraz komunikacja organizacyjna z uczestnikami ma się odbywać poprzez dyrektorów szkół. Każdy zainteresowany będzie mógł też śledzić webinarium online. Pierwsze spotkanie dla rodziców (21 stycznia) już się odbyło. Kolejne zaplanowano na 11 lutego (Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online) i 25 lutego (Młodzi użytkownicy Internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy, czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?). Jeżeli chodzi o trwające około sześćdziesięciu minut webinaria adresowane do kadry pedagogicznej, zostaną one przeprowadzone 4 marca (Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?), 11 marca (Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość) i 25 marca (Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii).

W ramach projektu opracowany został poradnik, który będzie pomocą dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów mogących wystąpić po powrocie ucznia z nauki zdalnej do klasy szkolnej. Opracowany on został pod redakcją dr Lidii Popek, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Agnieszki Kałwy, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz dr Aleksandry Kühn-Dymeckiej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej opracowały. Publikacja pomoże w rozpoznaniu niepokojących sygnałów wysyłanych przez uczniów i będzie wsparciem w rozwiązywaniu potencjalnych trudności. Celem jest wyposażenie nauczycieli i opiekunów w narzędzie do trafnej diagnozy, tak aby zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.