Policjanci z Serocka zatrzymali 41-letniego mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Kozienicach za uchylanie się od płacenia alimentów. Zgodnie z nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, 41-latek trafił za kratki. Spędzi on tam najbliższy rok.

Kodeks karny o uchylaniu się od płacenia alimentów mówi wyraźnie: kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu określonego jak wyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch.