Jak informowaliśmy przed tygodniem, na Targowisku Miejskim w Legionowie od stycznia tego roku nie są pobierane opłaty targowe. I to z pewnością dobra wiadomość dla pracujących tam kupców. Powinni oni jednak pamiętać, że pozostałe opłaty ujęte w regulaminie zarządzanego przez spółkę KZB targu nie uległy zmianie.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym na legionowskim targowisku, prowadzący obiekt przyjmuje z góry do piątego dnia każdego miesiąca opłatę za rezerwację na kolejny miesiąc. Miesięczna opłata rezerwacyjna przyjmowana jest w kasie targowiska, a jej wysokość zależy od wielkości stanowiska handlowego. Osoby zamierzające prowadzić handel, a nieposiadające wykupionej imiennej rezerwacji miesięcznej, zobowiązane są do uisczenia pobieranej przez inkasenta opłaty w wysokości 10 zł za każdy dzień handlu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela biuro Targowiska Miejskiego w Legionowie, tel. 22 774 94 05 lub e-mail targowisko@kzb-legionowo.pl.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na Targowisku Miejskim w Legionowie oraz innych tego typu obiektach w kraju nie będzie pobierana opłata targowa. To efekt zapisów Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.