Przez większość 2020 roku spółka KZB Legionowo, tak samo jak mieszkańcy miasta oraz wiele lokalnych firm, funkcjonowała w realiach zdominowanych przez walkę z koronawirusem. I chociaż było to trudne, również w minionym roku ta ważna miejska spółka osiągnęła cele, do których realizacji przed ośmioma laty została powołana.

Na koniec 2020 r. spółka administrowała zasobem mieszkaniowym obejmującym 887 lokali o łącznej pow. blisko 34 tys. m². Oprócz 716 mieszkań w budynkach gminnych i czterech w budynkach SMLW, miała też pod opieką 167 lokali w budynkach 40 wspólnot mieszkaniowych. Wyspecjalizowana w tej dziedzinie miejska spółka zarządza w sumie 85 nieruchomościami budynkowymi oraz 1989 lokalami mieszkalnymi o pow. ponad 95 tys. m². Te liczby mówią same za siebie. Na lokalną skalę trudno o firmę, która sprawuje pieczę nad tak dużym i tak zróżnicowanym zestawem lokalnych nieruchomości. I od lat robi to profesjonalnie, nawet jeśli – jak w trakcie pandemii – trzeba zmagać się nie tylko z opieką nad lokalami mieszkalnymi, Centrum Komunikacyjnym, Parkiem Zdrowia czy miejskimi placami zabaw.

Z perspektywy pracowników Spółki pandemia nie zmieniła wiele. Mimo ograniczeń KZB wykonało wszystkie coroczne przeglądy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, współpracując na tym polu z wyspecjalizowanymi firmami. Przeglądy te stanowiły podstawę zrealizowanych planów remontowych, zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych. Objęły one m.in. wykonanie pod nadzorem technicznym KZB kompleksowych remontów 11 pustostanów. Jak zwykle spółka czuwała też nad bezpieczeństwem mieszkańców, reagując na zgłaszane przez nich usterki techniczne mogące utrudniać im życie. Tego typu zgłoszeń przyjęto i usunięto przez rok ponad 1300.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym z powodzeniem przez KZB było techniczne i estetyczne utrzymanie obiektów Centrum Komunikacyjnego, obejmującego dworzec PKP i garaże wielopoziomowe wraz z przyległymi terenami zielonymi. Skalę trudności zadania dobrze ilustrują liczby. Rocznie przez Centrum przewija się ponad 1,3 mln pasażerów, a z parkingów korzysta dziennie około tysiąca kierowców. Mimo to funkcjonowało ono bez przeszkód. – Ponadto, w trosce o poprawę jakości powietrza w mieście, podejmowaliśmy działania antysmogowe, współpracując w tym zakresie z urzędem miasta. W ubiegłym roku poskutkowało to likwidacją 35 tzw. kopciuchów. Osiągnęliśmy to poprzez termomodernizację trzech budynków komunalnych, wraz z podłączeniem ich do sieci gazowej i wyposażeniem lokali w kotły ogrzewania na gaz ziemny. Mieszkania w innych budynkach wyposażyliśmy natomiast w tzw. pompy ciepła, co pozwoliło zlikwidować kolejnych 10 kopciuchów – wylicza Irena Bogucka, prezes KZB Legionowo.

Spółka ma pod swoją opieką również budynki 7 szkół, 11 przedszkoli, 2 żłobków, a także stadion, Lodową Arenę, budynki użyteczności publicznej i place zabaw. W roku ze względu na wirusa SARS-COV-2 tak szczególnym, pracownicy KZB Legionowo konsekwentnie realizowali zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach oświatowych, użyteczności publicznej oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. A po dokonaniu niezbędnych przeglądów wykonywali zawarte w nich zalecenia oraz inne prace remontowe i konserwacyjne. W zależności od potrzeb były to m.in. naprawy pokryć dachowych, malowanie pomieszczeń, rozbudowa instalacji elektrycznych, wymiana okładzin podłogowych, czy też wymiana oświetlenia wewnętrznego lub naprawa stolarki okiennej i drzwiowej.

W ubiegłym roku Spółka realizowała również inwestycje. Należały do nich rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa dachu nad oranżerią w ZSP 2, a także wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynków SP 3 i SP 8. Warto podkreślić, że place zabaw i boiska były przez większość roku dostępne dla mieszkańców, choć oczywiście na zasadach określonych przez reżim sanitarny. Poddawano je ciągłej pielęgnacji i dezynfekcji, a obiekty małej architektury na bieżąco naprawiano i konserwowano. Natomiast działalność takich obiektów jak Stadion Miejski i Lodowa Arena podlegała ograniczeniom wynikającym z ogólnoobowiązujących przepisów prawa. Prowadzono na nich treningi i zajęcia sportowe – najmłodsze roczniki (około 300 dzieci) korzystały z terenu Lodowej Areny, starsi gracze z pozostałych boisk na Stadionie Miejskim, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Skoro już mowa o profilaktyce, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, spółka podjęła działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców do Biura Obsługi Klienta na parterze budynku, a legionowianie – za pośrednictwem informacji rozwieszonych na klatkach schodowych oraz strony internetowej spółki – zostali powiadomieni o możliwości załatwiania spraw przez telefon lub internet. Co warto podkreślić, pomimo epidemii Biuro Obsługi Klienta nieprzerwanie obsługiwało mieszkańców, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Samo Biuro Obsługi Klienta wyposażono w płyn do dezynfekcji oraz osłonę z plexi, a pracownicy obsługujący interesantów mają obowiązek zakrywania nosa i ust. Dotyczy to też klientów, mających do dyspozycji ustawiony przy wejściu do BOK bezdotykowy dozownik z płynem do dezynfekcji.
Znalazły się one również przy wejściach na zarządzane przez spółkę Targowisko Miejskie. W jego skład wchodzi pięć placów o łącznej pow. ponad 20 tys. m2, na których ulokowano 794 stanowiska oraz 66 pawilonów handlowych. Mimo czasowego zamknięcia obiektu na mocy decyzji sanepidu, po poluzowaniu obostrzeń sanitarnych na targowisko wrócili i kupcy, i klienci, a handel – przy zachowaniu dystansu społecznego – odbywa się tam jak dawniej. Od połowy października wznowiła też działalność funkcjonująca w każdą niedzielę Rupieciarnia. Po zakończonym handlu, przy udziale Straży Miejskiej, przeprowadzana jest kontrola pod kątem uprzątnięcia placów targowych oraz terenów przyległych przez firmę odpowiedzialną za utrzymanie tam porządku. Dodatkową zachętę do odwiedzenia targu stanowi możliwość bezpłatnego korzystania w soboty w godz. 07:00-15:00 z parkingu przy legionowskim sądzie, będąca efektem umowy najmu zawartej przez spółkę z Sądem Rejonowym w listopadzie.

W 2020 pracownicy KZB Legionowo przeprowadzili 15 przetargów, w wyniku których zapewniono obsługę spółki w różnorodnych aspektach jej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Zrealizowano też 6 zapytań ofertowych na roboty budowlane oraz usługi nieobjęte wymogami ustawy o zamówieniach publicznych i zawarto 27 umów na roboty budowlane, 35 na usługi oraz 11 umów na dostawy. Ponadto zawarto 56 umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że lokatorzy wielu z zarządzanych przez Spółkę lokali komunalnych nie do końca wywiązują się ze swoich powinności. Łączna wysokość ich zadłużenia na koniec ubiegłego roku wyniosła przeszło 5,2 mln zł. I to z reguły przy wyjątkowo niskich opłatach czynszowych. Celem wyegzekwowania należności wystosowano m.in. 530 wezwań do zapłaty i zawarto 21 porozumień w zakresie ratalnej spłaty długu. Wypowiedziano też 37 umów, a 61 spraw skierowano do sądu, w tym 22 o eksmisję. Do komornika trafiły wnioski egzekucyjne na kwotę blisko 318 tys. zł. Aby zminimalizować dalszy wzrost zadłużenia, spółka zawarła umowę z Krajowym Rejestrem Długów, gdzie dokonane do bazy danych wpisy mają się przyczynić do szybszej spłaty lokatorskich zaległości. Do chwili powstania sytuacji nadzwyczajnej w kraju pracownicy KZB przeprowadzali wywiady środowiskowe z zadłużonymi najemcami, informując ich o formach pomocy w spłacie zaległości: w postaci dodatku mieszkaniowego, świadczeń celowych otrzymywanych z OPS-u bądź też możliwości odpracowania zaległości w ramach programu „Odpracuj czynsz”.

Co do zarządzanych przez KZB obiektów pływackich, im pandemia najbardziej dała się we znaki. O ile jeszcze podczas ferii basen przy ul. Królowej Jadwigi oraz pływalnia Wodne Piaski działały bez zakłóceń – dostępne dla szkół, szkółek pływania, klubów oraz klientów indywidualnych, 12 marca zostały zamknięte. – Podjęliśmy decyzję o spuszczeniu wody z niecek i zbiorników oraz wykonaniu gruntownych prac konserwacyjnych i naprawczych. Wykonawca Wodnych Piasków przeprowadził zaś przegląd instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrycznych, wentylacyjnych, hydraulicznych oraz technologii basenowej. Na początku lipca mogliśmy rozpocząć prace przy ponownym uruchomieniu pływalni Wodne Piaski, co nastąpiło 1 sierpnia – przypomina prezes Irena Bogucka.

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa, zlikwidowano miejsca siedzące w holu głównym, gdzie pojawiły się informacje o konieczności zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. Zabezpieczono pracowników kasy przegrodami i po każdym kliencie prowadzona była dezynfekcja szafek i pasków. Od 16 października, na mocy nowych przepisów dotyczących ograniczenia dostępu dla klientów indywidualnych, wyłączono z użytku brodzik, jacuzzi i zjeżdżalnie, pozostawiając możliwość korzystania z obiektu grupom zorganizowanym, które prowadziły zajęcia na basenie sportowym i części basenu rekreacyjnego. Po grudniowych świętach weszły w życie przepisy, które uniemożliwiły funkcjonowanie pływalni. Jeżeli chodzi o basen przy ul. Królowej Jadwigi, pozostawał on zamknięty. Głównie z uwagi na fakt, iż w obecnej sytuacji i związanym z nią mniejszym zainteresowaniem mieszkańców Legionowa korzystaniem z tej formy rekreacji, pływalnia Wodne Piaski była w stanie obsłużyć wszystkich klientów. Jednocześnie Spółka podjęła wszelkie działania zabezpieczające pozwalające utrzymać basen przy ul. Królowej Jadwigi w dobrym stanie technicznym.

Oczkiem w głowie spółki KZB jest prowadzone przez nią od pięciu lat, powiększone po roku o kolejne trzy oddziały niepubliczne przedszkole Wesołe Sówki. Jego dwie placówki zapewniają miejsca dla 135 dzieci, oferując im specjalistyczną opiekę i doskonałe warunki pobytu i edukacji. Każda sala została wyposażona w oczyszczacz powietrza, co dodatnio wpływa na zdrowie przedszkolaków. Gdy od 16 marca do 26 czerwca wystąpiła konieczność zdalnej edukacji, nauczyciele zamieszczali na stronach internetowych grup przedszkolnych zadania do wykonania, nagrywali filmiki i prowadzili zajęcia. Działania te spotkały się z wysoką oceną rodziców, z którymi współpraca jak dotąd wygląda wzorowo.

Pracownicy KZB Legionowo dokładają starań, aby tak samo układała się ona z jej klientami. Zadanie to wprawdzie bardzo trudne, ale w ubiegłym roku generalnie udało się mu sprostać. Oby tak dalej!

Poprzedni artykułObwodnica będzie dłuższa?
Następny artykułPrzecz-szkole życia
Waldek Siwczyński
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.