Odkąd tylko się pojawiła, kierowcy na dobre zapomnieli o często tworzących się w Jabłonnie korkach. A teraz wiele wskazuje na to, że obwodnica tej miejscowości może jeszcze zostać poprawiona. Takie są przynajmniej plany władz powiatu, które wygospodarowały fundusze na analizę możliwości przedłużenia objazdu od ronda przy Kauflandzie aż do granic Jabłonny.

Pomysł nie jest nowy. Rozważane od dawna plany zakładają przedłużenie kończącej się przy markecie Kaufland obwodnicy do granic Jabłonny. Tam zaś połączyłaby się ona z drogą wojewódzką nr 630 biegnącą w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Analiza, na którą powiat zaplanował w tegorocznym budżecie 50 tys. zł, ma ocenić szanse zrealizowania tej inwestycji, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, kosztów ewentualnych wywłaszczeń oraz konsekwencji społecznych. Jak podaje starostwo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna już dawno „zarezerwował” tereny na przedłużenie istniejącej obwodnicy, stanowiące w większości własność samorządu województwa. Tyle fakty. Ale od planów i analizy możliwości jej przedłużenia do realizacji droga wciąż jest jeszcze daleka.