silhouette of electricity pylons against a night sky

Warto mieć się na baczności przy regulowaniu opłat za energię elektryczną. Przed działalnością oszustów ostrzegła ostatnio Polska Grupa Energetyczna, zawiadamiając odbiorców o rozsyłanych przez internet fałszywych wezwaniach do zapłaty.

Według informacji przedsiębiorstwa pracownicy PGE Obrót, czyli spółki zajmującej się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, otrzymują od jakiegoś czasu zgłoszenia dotyczące trafiających do klientów, a także do osób niekorzystających z usług PGE, podejrzanych wiadomości SMS. Zawierają one informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online. Jak łatwo się domyślić, uregulowanie w ten sposób rzekomych zaległości oznacza pewną stratę całej przelanej kwoty.

Dlatego właśnie PGE Obrót zwraca się do wszystkich klientów z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ignorowanie podejrzanych wiadomości. Przestrzega też przed otwieraniem linków prowadzących do płatności elektronicznych, a także radzi przekazywać ostrzeżenia rodzinie i znajomym. Spółka podkreśla również, że wszystkie przypadki fałszywych wiadomości na bieżąco monitoruje, zaś „lipne” strony są natychmiast blokowane. Każda próba oszustwa jest również zgłaszana organom ścigania.