Przez cały bieżący rok na Targowisku Miejskim w Legionowie nie będą pobierane od handlujących tam kupców opłaty targowe. To efekt dotyczących całego kraju zmian w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dokonana 9 grudnia 2020 roku zmiana we wspomnianym akcie prawnym mówi między innymi o tym, że „Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych”. Taka decyzja ustawodawcy stanowi jeden z elementów branżowej tarczy dla przedsiębiorców, mającej pomóc im w uporaniu się z ekonomicznymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Na ile to posunięcie będzie skuteczne pokaże najbliższa przyszłość.

Wynikająca z powyższego zapisu utrata realnych dochodów dla zarządców placów handlowych, czyli w przypadku Legionowa miejskiej spółki KZB, ma im zostać wyrównana. Wedle zapisów wspomnianej ustawy, z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje bowiem rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do jej wyliczenia będą stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego. Środki z tytułu rekompensaty mają być im przekazane do końca pierwszego kwartału tego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here