Próbując odwieść polski rząd od planu zawetowania unijnego budżetu pomocowego, krajowi samorządowcy zainicjowali symboliczny protest, będący zarazem gestem poparcia dla naszego członkostwa w UE. Dołączyło do niego również Legionowo.